Prof.Dr.

Vahap TECİM

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yöneticiler en etkin, etkili ve verimli kararları ancak en güncel teknolojileri kullanarak verebilirler.

 • Vahap TECİM
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Buca/İZMİR
 • vahap.tecim@deu.edu.tr
 • +90 232 301 07 50
 • www.vahaptecim.com

EĞİTİM DURUMU

 • İlk Öğrenim1978

  Balabancık Köyü İlkokulu, Malkara, Tekirdağ.

 • Orta Öğrenim1980

  Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu, Malatya.

 • Lise1984

  İzmir Özel Türk Lisesi.
 • Lisans1988

  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

 • Yüksek Lisans1990

  M.A. – Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü.Tez konusu: “Sermaye Piyasalarında Zaman Serisi Analizlerinin Uygulanması.

 • Yüksek Lisans1993

  M.Sc. – Ottawa Üniversitesi (Kanada), Sistem Bilimleri (Systems Science) Bölümü.

 • Doktora1997

  PhD – Lancaster Üniversitesi (İngiltere), Yönetim Bilimi – Yöneylem Araştırması (Management Science – Operations Research) Bölümü. Tez konusu: “A Geographical Information Systems Based Decision Support System For Tourism Planning and Development” (Turizm Planlaması ve Geliştirilmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Karar Destek Sistemi).

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE GÖREVLERİ

 • Temmuz 2011 - Devam Ediyor

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili.

 • Mayıs 2011 - Devam Ediyor

  Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü.

 • Mart 2011 – Haziran 2011

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği.

 • Mart 2011 – Haziran 2011

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı.

 • Kasım 2010 – Mayıs 2011

  Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili.

 • Eylül 2010 – Devam Ediyor

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı.

 • Ağustos 2009 – Devam Ediyor

  Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi.

 • Mayıs 2009 – Devam Ediyor

  DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi.

 • Mayıs 2009 – Devam Ediyor

  DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü.

 • Şubat 2009 – Mayıs 2009

  DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili.

 • Eylül 2008 – Devam Ediyor

  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Birimleri Koordinatörü.

 • Ocak 2007 – Devam Ediyor

  Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi.

 • Ocak 2007 – Devam Ediyor

  Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı.

 • Şubat 2009 – Devam Ediyor

  Profesör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümü.

 • Nisan 2003 – Şubat 2009

  Doçent. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümü.

 • Şubat 2003 – Mayıs 2009

  Birim Başkanı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgi İşlem Birim Başkanı.

 • Eylül 2004 – Temmuz 2007

  Bölüm Başkan Yardımcısı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Başkan Yardımcısı.

 • Temmuz 2002 – Temmuz 2003

  Koordinatör. Bolu Valiliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi ve Bilgi İşlem Merkezi Koordinatörü.

 • Ocak 2000 – Temmuz 2002

  Merkez Başkanı. Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi ve Bilgi İşlem Merkezi Başkanı.

 • Kasım 1999 – Mart 2003

  Yardımcı Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümü.

 • Şubat 1998 – Ağustos 1998

  Yardımcı Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümü.

 • Aralık 1997 – Şubat 1998

  Öğretim Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümü.

 • Ocak 1989 – Aralık 1997

  Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümü.

 • Eylül 1995 – Haziran 1996

  Danışman, Lancaster Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi.

 • Eylül 1994 – Ocak 1995

  İstatistik Okutmanı, Lancaster Üniversitesi Yöneylem Araştırması Bölümü.

 • Eylül 1992 – Nisan 1993

  Elektronik Teknisyeni, Ottawa Üniversitesi Görsel ve İşitsel Medya Departmanı.

 • Eylül 1991 – Şubat 1992

  Araştırma Görevlisi, Ottawa Üniversitesi İletişim Bölümü.

 • GÖREV ALDIĞI DİĞER FAALİYETLER

  • Haziran 2006 -

   İzmir Valiliği “Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemi” Projesi Danışma Kurulu Üyeliği.

  • Mart 2006 – Nisan 2009

   Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği Genel Sekreterliği.

  • Ocak 2006 -

   İzmir Valiliği “Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemi” Projesi.

  • Nisan 2003 – Nisan 2009

   DEÜ İİBF Sokrates Komisyonu Üyeliği.

  • Mart 2005 – Nisan 2008

   DEÜ İİBF Dergisi Komisyon Üyeliği.

  • Mart 2004 – Temmuz 2004

   Turgutlu Sinerjik Yol Haritası, Dokuz Eylül Üniversitesi, BİMER projesi.

  • Aralık 2001 – Mart 2002

   UNICEF Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kazakistan Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü, Alma-Ata, Kazakistan. UNICEF, UNDP ve UNIFEM gibi uluslarası organizasyonlar için 5 ayrı ülkede (Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan, Kırgızistan ve Kazakistan) CBS sistemlerini kurulması ve personelinin eğitilmesi projesi.

  • Mayıs 2001- Haziran 2002

   İçişleri bakanlığı tarafından İTÜ’ye verilen “Ulusal UAS-CBS Bazlı Veri Tabanı ve Afet Odaklı Karar Destek Sistemi Standardının Oluşturulması” Projesinin İçişleri Bakanlığı Kontenjan Üyeliği.

  • Mayıs 2001 – Aralık 2001

   UNICEF Sakarya, Düzce ve Yalova İlleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Koordinatörlüğü.

  • Nisan 2000 -

   Sakarya Valiliği Planlama ve Bilim Kurulu Üyeliği.

  • Nisan 2000 – Ağustos 2000

   Afet Bölge Koordinatör Valiliği Bilim Kurulu Üyeliği.

  • Haziran 2000 – Temmuz 2000

   Düzce Valiliği Planlama ve Bilim Kurulu Üyeliği.

  • Eylül 1997 – Ağustos 1998

   Epsilon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Kulübü Dergisi.

  • Eylül 1993 – Haziran 1997

   Lancaster Üniversitesi Türk Kültür Derneği Kurucusu ve Başkanlığı.

  • Eylül 1995 – Eylül 1996

   Lancaster Üniversitesi İşletme Fakültesi Doktora Öğrencileri Temsilciliği.

  • Mayıs 1991 – Mayıs 1992

   İzmir Valiliği “Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemi” Projesi Danışma Kurulu Üyeliği.

  • Nisan 1989 – Aralık 1990

   Masa Üstü Yayıncılık Birimi Sorumlusu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

  • ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

   • Canadian Operational Research Society, Kanada Yöneylem Araştırması Derneği (1991-1992 dönemi Ottawa grubu başkanlığını yürütmüştür.)

   • The Journal of Operational Research Society (İngiltere)

   • Türkiye Yöneylem Araştırması Derneği

   • Türkiye Bilişim Derneği

   • İzmir Özel Türk Koleji Mezunlar Derneği.

   • VERDİĞİ DERSLER

    • Lisans

     Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

     Sistem Analizi

     Sistem Analizi ve Tasarımı

     Bilgisayar Programlama I ve II

     Temel Bilgi Teknolojileri

     Bilgisayar Kullanımı

     İleri Bilgisayar Uygulamaları

     Web Sayfası Tasarımı

     Statistics I ve II

     Coğrafi Bilgi Sistemleri

     Computers and Information Technologies

     DataBase Management System

     Management Information Systems

     IT For Decision Making

     GIS For Social Scences

    • Lisans Üstü

     Yöneylem Araştırmasında

     Sistem Metodolojileri

     Proje Planlama ve Yönetim

     E-Ticaret, E-İşletmecilik

     Coğrafi Bilgi Sistemleri

     GIS in Public Management

     Advanced GIS: Desktop Mapping

     GIS Project Design

    • YÖNETTİĞİ TEZLER

     • Doktora Tezleri

      1. “Üniversite Eğitiminde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması ve Uygulanması”, Hazırlayan Ömür SAATÇİOĞLU, DEÜ, SBE, 2001 (Prof. Dr. Hülya TÜTEK ile birlikte).

      2. “GIS Based Real Estate Information System”, Hazırlayan Çiğdem TARHAN, ODTÜ, FBE, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı, 2002 (Doç. Dr. Oğuz IŞIK ile birlikte).

      3. Coğrafi Bilgi Sisteminin İstatistik Amaçlı Kullanılması: İzmir’de Kurumsal Olarak Kullanımı, Hadi BARUT, Ege Üniversitresi, FBE, İstatistilk Anabilim Dalı, 2005 (Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU ile birlikte).

      4. “Soft Sistem Yaklaşımı ile Kurumsal Performansın İyileştirilmesi”, Hazırlayan Besim Volkan ÖNCÜL, DEÜ, SBE, Ekonometri Anabilim Dalı, 2004.

      5. “Analiz Aracı Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Kullanımı: Batı Anadolu Mermer Sahalarının ve İşletmelerinin Değerlendirilmesi Uygulaması”, Kutan KORUYAN, DEÜ Soysal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2005 (Prof. Dr. Turgay Onargan ile birlikte).

      6. “Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzmir-Harmandalı Çöp Depolama Sahasının İncelenmesi”, Gökçe BAYSAL, DEÜ SBE, Ekonometri Anabilim Dalı, 2005.

      7. “Oyun Teorisi ve Bir Uygulama”, Hazırlayan Hakan KURAL, DEÜ, SBE, Ekonometri Anabilim Dalı, 2007.

      8. “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kampus Bilgi Sistemi”, Hazırlayan Lütfiye Özge ORAL, DEÜ, SBE, Ekonometri Anabilim Dalı, 2007.

      9. “Süreç Odaklı Proje Planlama: bir Uygulama”, Hazırlayan Gülbin SİNAN”, DEÜ, SBE, Ekonometri Anabilim Dalı, 2008.

     • Yüksek Lisans Tezleri

      1. “GIS As A Tool In Assessing Acquired Development Rights For A Transfer of Development Programme In Settlements Affected By The Marmara Earthquake”, Hazırlayan Özlem ŞAHBAZ, ODTÜ, FBE, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı, 2002 (Doç. Dr. Oğuz IŞIK ile birlikte).

      2. “Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Yönetim Sistemi: İzmir Uygulaması”, Hazırlayan Mehmet AKSARAYLI, DEÜ Soysal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2005.

      3. “Ormancılık Sektörünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Geliştirilmesi ve Yönetimi”, Hazırlayan Nurcan TEMİZ, DEÜ, FBE, İstatistik Anabilim Dalı, 2008.

      4. “Uzaktan Eğitimde Etkin Web Tasarım Modeli ve Bir Uygulama”, Hazırlayan İlknur Aydoğdu KARAASLAN, DEÜ, SBE, Ekonometri Anabilim Dalı, 2008.

      5. “AB Sürecinde Türkiye’de Bilgi Yönetimi Ve Konumsal Bilgi Sistemleri İle Taşınmaz Piyasalarının Analizine İlişkin Bir Model Tasarımı”, Hazırlayan Uluç ÇAĞATAY, DEÜ, SBE, Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2008.

      6. “Anlamsal Web Tabanlı Sistemler ve CBS Uygulaması”, Hazırlayan Murat KOMESLİ Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dal, 2007 (Yrd.Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR ile birlikte).

      7. “Türkiye’de Madencilik Coğrafi Bilgi sistemlerinin Oluşturulması”, Hazırlayan Kutan KORUYAN, DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, devam ediyor. (Prof. Dr. Ercüment YALÇIN ile birlikte).

      8.”Erişim Tabanlı Etkin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi ve Bir Uygulama”, Hazırlayan Ömür Deniz DALAN, DEÜ SBE, Ekonometri Anabilim Dalı Ocak 2008 -Devam ediyor.

      9. “Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Yönetim Sistemi”, Hazırlayan Can AYDIN, Fen Bilimleri Enstitüsü, CBS Anabilim dalı, Eylül 2009 -Devam ediyor.

      Yüksek Lisans Bitirme Projeleri

      1. “Yerel Yönetimler için CBS Tabanlı Risk Planlaması: İzmir-Buca Örneği”, Hazırlayan Gülçin ŞAHİN, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2005.

      2. “CBS Tabanlı Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi: İzmir-Karşıyaka Örneği”, Hazırlayan S. Gökçen BİLGEN, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2005.

      3. “Uzman Sistemler ve Karar Vermeye Yönelik Bir Uygulama”, Hazırlayan Eren AKADUR, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2006.

      4. “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalarında Kullanılması”, Hazırlayan Burcu YILMAZ, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2006.

      5. “Yönetim Bilişim Sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve CBS’nin Çevre Bilimleri Uygulamaları”, Hazırlayan Sabiha ASLAN, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2006.

      6. “Üniversitelerde Erişim Tabanlı İçerik Yönetimi: Tasarımı ve Uygulama”, Hazırlayan Ömür D. DALAN, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      7. “Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kurumsal Bazda Erişim (Web) Tabanlı Uzaktan Eğitimi”, Hazırlayan Sancak GÜLGEN, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      8. “Veri Madenciliği ve Veri Ambarlarının Perakendecilik Sektöründe Uygulamaları”, Hazırlayan Elif Ceren CANITEZ, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      9. “İşletmeler için Etkin SAP Sisteminin Tasalanması ve Uygulanması”, Hazırlayan Bahadır BASKONUŞ, DEÜ, SBE, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      10. “Jeotermal Kaynaklar için Bir CBS Modeli”, Hazırlayan Hakan SARITAŞ, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      11. “Hafif Raylı Sistemler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Güzergah Belirleme”, Hazırlayan Gamze Zeynep DANE, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      12. “Evaluation Of Publıc Bus Transportation In Buca- İzmir,”, Hazırlayan Özgür YENİL, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2007.

      13. “Acil Sağlık Hizmetleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemleri: İzmir Metropoliten Alan Örneği”, Hazırlayan Özlem Yuvuz,, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2008.

      14. “Suç Haritalarının Yaratılması: Bornova Örneği”, Hazırlayan Berna DERVİŞCEMALOĞLU, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2008.

      15. “İzmir İli 9 Merkez İlçe Sınırları İçindeki Afete Maruz Bölgelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi ve Analizi,”, Hazırlayan Ece KAVAS, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2008.

      16. “Web Tabanlı Kampüs Bilgi Sistemi:Dokuzçeşmeler Örneği”, Hazırlayan Can AYDIN, DEÜ, FBE, Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2009.

     • YAYINLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

      • 1.Doktora Tezi

       1.1. “A Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development”, Lancaster Üniversitesi Management Science (Operations Research) Bölümü, Haziran 1997.

      • 2. Yurt Dışında Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler

       2.1. Tecim, V. “Disaster Management System with GIS in Sakarya, Turkey”, 24th Urban Data Management Symposium, 27-29 Ekim 2004, Chioggia – Venedik, Italya.

       2.2. Tecim, V. ve Ç. Tarhan “A GIS-Based Governership Information System in Turkey”, 24th Urban Data Management Symposium, 27-29 Ekim 2004, Chioggia – Venedik, Italya.

       2.3. Tecim, V. “Managing Emergency Recovery for Earthquake Disaster Using GIS Technology”, GIS in Telecoms Conference, 18-22 Kasım 2002, The Acropolis, Nice, Fransa.

       2.4. Tecim, V. “Emergency Disaster Management System With GIS”, Arabic Mining and Geological Survey Conference, 28-29 Ekim 2002, Cidde, Suudi Arabistan.

       2.5. Tecim, V. “Managing Emergency Recovery for Earthquake Disaster Using GIS Technology”, The International MapInfo EMEA (Europe and Middle East Annual) Conference, 3-7 Haziran 2002, Cannes, Fransa.

       2.6. Tecim, V. “Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development,” International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism 1997, Edinburgh, İskoçya.

       Konferans Kitabında Yayınlanmıştır: Proceeding of the International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism 1997, Edinburgh. A. Min Tjoa (ed.) Springer-Verlag, Vien, 10-19 (1997).

      • 3. Yurt İçinde Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler

       3.1. Tecim, V. ve Ç. Tarhan “GIS Based Emergency Management: Buca Case Study”, 2nd Internatioal Conference on Business, Management and Economics. 18-18 Haziran 2006, Yaşar Üniversitesi, Çeşme-İzmir.

       Davetli Oturum Organizasyonu: Geographical InformationSystems (GIS) and Knowledge Management. , 2nd Internatioal Conference on Business, Management and Economics. 18-18 Haziran 2006, Yaşar Üniversitesi, Çeşme-İzmir.

       3.2. Tecim, V. ve C. KINCAL “The Necessity of Geographical Information Systems (GIS) for the Earth Sciences”, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, 4-7 Ekim 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

       3.3. Tecim, V. “Integrated Governorship Information System Using GIS Technology: A Case Study of Sakarya GIS”, International Symposium On Geographic Information Systems, 23-26 Eylül 2002, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

       Konferans CD sinde yayınlanmıştır.

       3.4. Tecim, V. ve Ç. Tarhan, “A GIS Based Real Estate Information Systems: Case Study in Adapazarı”, The Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, 11-13 Haziran, 2002, İstanbul.

       Konferans Kitabında yayınlanmıştır.

       4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

       4.1. Tecim, V. “Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 75-100 (2004). EE

       4.2. Tecim, V. “Kamu Kurumlarında Etkin Yönetim İçin Bilişim Teknolojileri: Sakarya Valiliği Bilişim Sistemleri Uygulaması”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 141-156 (2002).

       4.3. Tecim, V. “Bilgi Teknolojilerinde Yeni Bir Gelişme: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Sistemleri Arasındaki Yeri”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-12 (1999).

       4.4. Tecim, V. “İşletmelerin Planlama Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları”, Verimlilik Dergisi, 3, 135-148 (1999).

       4.5. Tecim, V. “Finansal Kuruluşlar İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri”, Başak Dergisi, 29, 48-51 (1998).

       4.6. Tecim, V. “Supermarket Simulation Using SIMSCRIPT II.5”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 248-260 (1993).

       4.7. Şenyay, L. ve V. Tecim “Sermaye Piyasası Verilerine Zaman Serisi Uygulaması Üzerine Bir Çalışma”, Düşünceler, 7 (6), 245-254 (1993).

       4.8. Tecim, V. ve A. Martin “Computer Simulation With SIMSCRIPT II.5”, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), 240-255 (1992).

       5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan, Kitap ve/veya CD’lerinde Basılan Bildiriler

       5.1. Gürçay, Ü. ve V. Tecim, “Su Kaynaklarının ve Tüketimin CBS ile Analizi ve Yönetimi: Örnek Bir Uygulama”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten ve Bildiriler Kitabından yayınlanmıştır, (cbs2006.fatih.edu.tr), (2006).

       5.2. Baysal, G. ve V. Tecim, “Katı Atık Depolamam Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Yöntemleri ile Uygulaması”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten ve Bildiriler Kitabından yayınlanmıştır, (cbs2006.fatih.edu.tr), (2006).

       5.3. Şahin, G. ve V. Tecim, “Yerel Yönetimler İçin CBS Tabanlı Risk Planlaması, İzmir – Buca Örneği”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten ve Bildiriler Kitabından yayınlanmıştır, (cbs2006.fatih.edu.tr), (2006).

       5.4. Bilgen, S.G. ve V. Tecim, “CBS Tabanlı Doğalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: İzmir-Karşıyaka Örneği”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten ve Bildiriler Kitabından yayınlanmıştır, (cbs2006.fatih.edu.tr), (2006).

       5.5. Tecim, V., ve U. Çağatay “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Taşınmaz değerleme Çalışmaları Vasıtasıyla Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması için Model Bir Çalışma”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten ve Bildiriler Kitabından yayınlanmıştır, (cbs2006.fatih.edu.tr), (2006).

       5.6. Tecim, V., ve Ç. Tarhan “Türkiye’de İdeal Kent Bilgi Sistemi Oluşturma Kıstasları Ve Yapılmakta Olan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten yayınlanmıştır, (cbs2004.fatih.edu.tr), (2004).

       5.7. Tecim, V., ve M. Aksaraylı “İzmir ili Deprem Senaryolarının CBS Tabanlı Analizi ve Acil Afet Yönetim Sistemi Amaçlı Kullanımı”, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten yayınlanmıştır, (cbs2004.fatih.edu.tr), (2004).

       5.8. Tecim, V., ve C. Kıncal “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bölgesel Planlamada Etkin Bir Bilişim Teknolojisi ”, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul. İnternetten yayınlanmıştır, (cbs2004.fatih.edu.tr), (2004).

       5.9. Tecim, V. “e-Belediyecilik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri”, E-Belediyecilik ve E-Mühendislik 2. Ulusal Kongresi, 4-5 Aralık 2003 Milli Kütüphane Salonu Ankara. Konferans CD sinde yayınlanmıştır (2003).

       5.10. Tecim, V. “Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Uygulamaların Önemi ve Gerekliliği”, Türkiye Bilişim Haftası – Bilişim’03, Türkiye Bilişim Derneği, 1-7 Eylül İstanbul, Askeri Müze Kültür Sitesi. Konferans CD sinde yayınlanmıştır, (2003).

       5.11. Tecim, V. “Bölgesel Yönetimde Entegre Bir CBS Uygulaması”, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, KTÜ, Trabzon, 5-6 Ekim 2000, 431-442 (2000).

       5.12. Tecim, V. “Deprem Sonrası Sakarya İlinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Yeniden Yapılandırılması ve Yönetilmesi”, Bilişim 2000 Kongresi, İnternetten ve CD de yayınlanmıştır, (www.bilisim2000.com.tr), İstanbul, (2000).

       5.13. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi”, Akademik Bilişim 2000 Kongresi, 107-113, Isparta, (2000).

       5.14. Tecim, V. “İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Planlama, Yönetim Ve Bilgilendirme”, Inet-tr’2000 – VI. Türkiye’de İnternet Konferansı, İnternetten yayınlanmıştır (www.inet-tr.org.tr/inetconf), İstanbul, (2000).

       5.15. Tecim, V. “Turizm Pazarlamasına ve Planlamasına Yönelik Bilişim Teknolojileri” 1. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 224-245, (1998).

       5.16. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bölge Planlamacılığı” 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi’ (İzmir) Bildirileri 1. Kitap, D.E.Ü. ve Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, İzmir, 268-281 (1997).

       6. Ulusal Bilimsel Konferanslarda Sunulan Bildiriler

       6.1. Tecim, V. “e-Devlet ve Kent Bilgi Sistemleri: İhtiyaçlar, Problemler ve Çözüm Yolları”, Panelist, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       6.2. Tecim, V. “İl Gelişme Planı ve Çevre Düzeni Planlarında CBS’nin Rolü”, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 27-29 Nisan 2005, Ege Üniversitesi, İzmir.

       6.3. Tecim, V. “Türkiye’de CBS Eğitimi ve Sorunları”, Panelist, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       6.4. Tecim, V. “Türkiye’de CBS Eğitimi ve Sorunları”, Panelist, 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 30-31 Ekim 2002, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       6.5. Tecim, V., E. Çavdar ve B. Arıcı “CBS Tabanlı Muhtarlık Bilgi Sistemi ve Telekom ile Entegre 911 Acil Müdahale Sistemi”, 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 30-31 Ekim 2002, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       6.6. Tecim, V. “Türkiye’de CBS’nin Geleceği ve İhtiyaç Duyulan CBS Eğitim Standardı”, 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 30-31 Ekim 2002, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       6.7. Tecim, V. “CBS Tabanlı Valilik Bilgi Sistemi”, GIS Days in Turkey – Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-14 Kasım 2001, Fatih Üniversitesi, İstanbul .

       6.8. Tecim, V. “CBS Kullanım Alanları ve Türkiye’deki Geleceği” Panelist, 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri. 13-14 Kasım 2001, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       6.9. Tecim, V. “Kamu Yönetiminde Etkin Bir Uygulama: Entegre Coğrafi Bilgi Sistemleri”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi (YA/EM’01), 4-6 Temmuz 2001, Gazi Üniversitesi, Ankara.

       6.10. Tecim, V. “Internet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama, Yönetim ve Bilgilendirme”, Inet-tr’2000, VI. Türkiye’de Internet Konferansı, 9-11 Kasım 2000, Boğaziçi Üniversitesi, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul.

       6.11. Tecim, V. “Bölgesel Yönetimde Entegre Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması”, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 5-6 Ekim 2000, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

       6.12. Tecim, V. “Deprem Sonrasında Sakarya İlinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Yeniden Yapılandırılması ve Yönetilmesi”, Bilişim 2000, 6-10 Eylül 2000, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul.

       6.13. Tecim, V. “Depreme Hazırlık İlkeleri ve Bilişim”, Panel, XII Türkiye Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı, Sakarya Üniversitesi, 19 Mayıs 2000, Sakarya.

       6.14. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kriz Yönetimi” Akademik Bilişim 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, 10-11 Şubat 2000, Isparta.

       6.15. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Kent Bilgi Sistemlerinin Türkiye’de Uygulamaları ve İzmir’de Oluşum Çalışmaları” (Çiğdem Tarhan ile birlikte) Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi – YA/EM’99, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran 1999, Ankara.

       6.16. Tecim, V. “Askeri Amaçlara Hizmet Edebilecek Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması” (Murat Komesli ile birlikte) Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi – YA/EM’99, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran 1999, Ankara.

       6.17. Tecim, V. “Yüksek Öğrenimde Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması” (Ömür Saatçioğlu ile birlikte) Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi – YA/EM’99, Kara Harp Okulu, 8-9 Haziran 1999, Ankara.

       6.18. Tecim, V. “Turizm Pazarlamasına ve Planlamasına Yönelik Bilişim Teknolojileri” 1. Ulusal Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, Eğirdir, 12-14 Kasım 1998, Isparta.

       6.19. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bölge Planlamacılığı” 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 20-22 Ekim 1997, İzmir .

       6.20. Tecim, V. “Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development” Türkiye Dördüncü ARC/INFO ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı, 26-27 Haziran 1997, Ankara.

       6.21. Tecim, V. “Harmanlama Problemlerinde Dualite ve Duyarlılık Analizi” (Nilgün Moralı ile birlikte) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIII. Ulusal Kongresi (YA/EM’909), 21-22 Haziran 1990, ODTÜ, Ankara.

       7. Diğer Uluslararası Seminer ve Konferanslar

       7.1. Tecim, V. “Emergency Planning and Monitoring With GIS”, UNICEF CARK Office, 18-20 Ocak 2002, Alma Ata, Kazakistan.

       7.2. Tecim, V. “GIS and Its Use In UN Organizations – The Use of MapInfo GIS”, UNICEF CARK Office, 11-15 Şubat 2002, Taşkent, Türkmenistan.

       7.3. Tecim, V. “GIS and Its Use In UN Organizations – The Use of MapInfo GIS”, UNICEF CARK Office, 4-8 Şubat 2002, Aşkabat, Özbekistan.

       7.4. Tecim, V. “GIS and Its Use In UN Organizations – The Use of MapInfo GIS”, UNICEF CARK Office, 22-25 Ocak 2002, Alma Ata, Kazakistan.

       7.5. Tecim, V. “GIS and Its Potentials”, UNICEF CARK Office, 19-23 Kasım 2001, Alma Ata, Kazakistan.

       7.6. Tecim, V. “Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development” Information and Communication Technologies in Tourism 1997, Uluslararası Konferans, 22-24 Ocak 1997, Edinburgh, İskoçya.

       7.7. Tecim, V. “From GIS to DSS”, 12 Şubat 1997, The Management School, Lancaster Üniversitesi, Lancaster, İngiltere.

       7.8. Tecim, V. “Using Computer Technologies in Tourism Planning”, Lancaster Üniversitesi Turizm Yüksek Lisans Programı, 01 Nisan 1996, Lancaster, İngiltere.

       8. Diğer Ulusal Seminer ve Konferanslar

       8.1. Tecim V. , Ö.D. Dalan ve O. Yüksel “İleri Düzey Web Tasarımı: PhP ve MySQL”, DEÜ İİBF Mezunlar Derneği Eğitimi, 23 Mayıs 2006, İzmir.

       8.2. Tecim V. , Ö.D. Dalan “Web Tasarımı: HTML-FrontPage-DreamWeaver”, DEÜ İİBF Mezunlar Derneği Eğitimi, 11 Mayıs 2006, İzmir.

       8.3. Tecim V. “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Faydaları ve Mersin Valiliğinde Kurulması”, Adana Valiliği, 12 Nisan 2005, Mersin.

       8.4. Tecim V. “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Adana‘da Kullanımı”, Adana Valiliği, 19 Kasım 2004, Adana.

       8.5. Tecim, V. “Çevre Bilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı“, Tema Vakfı, Sakarya Üniversitesi 7 Kasım 2003, Sakarya.

       8.6. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, Maltepe Üniversitesi Bilişim Günü, 06 Haziran 2003, İstanbul.

       8.7. Tecim, V. “Afetlerde Acil Müdahale Sistemlerinin Oluşturulması”, Isparta Valiliği ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü, 28 Şubat 2003, Isparta.

       8.8. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Acil Müdahale Sistemi”, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, 20 Nisan 2001, Ankara.

       8.9. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bakanlık Entegre Bilgi Sistemleri”, İçişleri Bakanlığı, 16 Nisan 2001, Ankara.

       8.10. Tecim, V. “Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı: Sakarya Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Nisan 2001, İzmir.

       8.11. Tecim, V. “Planlama ve Karar Vermede Coğrafi Bilgi Sistemleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2 Nisan 2001, İzmir.

       8.12. Tecim, V. “Sakarya Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi: Yapılanlar ve Hedefler”, ODTÜ, 28 Kasım 2000, Ankara.

       8.13. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Yönetimi”, Boğaziçi Üniversitesi, 24 Kasım 2000, İstanbul.

       8.14. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sakarya Kriz Yönetimi”, Başbakanlık Kriz Yönetimi ve Durum Değerlendirme Dairesi, 29 Eylül 2000, Başbakanlık, Ankara.

       8.15. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Valilik Bilişim Sistemi”, Bolu Valiliği, 25 Temmuz 2000, Bolu.

       8.16. Tecim, V. “Sakarya’da Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Faaliyetleri ve Geleceği”, Sakarya İl Genel Meclisi, 9 Haziran 2000, Sakarya.

       8.17. Tecim, V. “Valiliklerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması ve Sakarya Örneği”, Afet Bölgesi Valiler Toplantısı, 2 Haziran 2000, Sakarya.

       8.18. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması”, Düzce Valiliği Planlama ve Bilim Kurulu, 24 Mayıs 2000, Düzce.

       8.19. Tecim, V. “Sektörlerde Ekonometrist” Konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Kulübü, 8 Aralık 1999, İzmir.

       8.20. Tecim, V. “İnternet Üzerine” Konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bahar Şenlikleri Konferansı, 26 Mayıs 1998, İzmir.

       8.21. Tecim, V. “Eğitimde Bilgisayar Teknolojisi: Bilgisayar Destekli Eğitim Projeleri” Tanıtım Semineri, 1 Ocak 1997, Özel Türk Lisesi, İzmir.

       9. Diğer Ulusal Makaleler

       9.1. Tecim, V. “Sakarya Valiliği Bilişim Çağında Teknolojik Devrim Geçiriyor”, SESOB Dergisi, Sayı 3, Haziran 2001, Sayfa 28-29.

       9.2. Tecim, V. “Bilimin Buluştuğu Yer: Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi”, SESOB Dergisi, Sayı 2, Mayıs 2001, Sayfa 22-23.

       9.3. Tecim, V. “Bilimin Buluştuğu Yer: Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi”, SESOB Dergisi, Sayı 2, Mayıs 2001, 22-23.

       9.4. Tecim, V. “Sakarya Valiliği Bilişim Çağında Teknolojik Devrim Geçiriyor”, SESOB (Sakarya Esnaf ve Sanayi Odaları Birliği) Dergisi, Sayı 3, Haziran 2001, 28-29.

       9.5. Tecim, V. “Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi: 17 Ağustos 1999 Depreminden 2001 Bilgi Teknolojisine “, SESOB Dergisi, Sayı 4, Temmuz 2001, 30-31.

       9.6. Tecim, V. “Bir Kuranın Ardından”, Yeni Sakarya Gazetesi, 23 Mart 2001.

       9.7. Tecim, V. “Türkiye’de İlk Defa Sakarya’da: E-Yönetim”, Dünya Gazetesi, 16 Ağustos 2001.

       9.8. Tecim, V. “Bilimin Işığında Yeni Bir Hizmet: Komşunu Bul, Yerini Öğren”, Sakarya Valiliği CBSM ve BİM yayını, Sakarya 2001.

       9.9. Tecim, V. “Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Kriz Yönetimi: Sakarya Valiliği Elektronik Afet Yönetim Sistemi (e-AYS)”, Sakarya Valiliği CBSM ve BİM yayını, Sakarya 2001.

       9.10. Tecim, V. “Deprem ve Bilişim Sistemlerine Olan Gereksinim”, Sakarya Valiliği CBSM ve BİM yayını, Sakarya 2001.

       9.11. Tecim, V. “Sakaya Bilimin Işığında Planlanıp Yönetiliyor”, Dünya gazetesi, 17 Ağustos 2000, Sayfa 13.

       9.12. Tecim, V. “Türkiye’nin Pilot Projesi Uygulamada: Sakarya’da Deprem Sonrası Bilim ile Teknolojiyi Birleştirildi”, Yaşayan Sakarya, Ağustos 2000, 6-7.

       9.13. Tecim, V. “Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Uygulamaları: Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumlarla Entegrasyona Devam Ediyor”, Yaşayan Sakarya, Eylül 2000, 6.

       9.14. Tecim, V. “Sakarya Müftülüğü Coğrafi Bilgi Sistemi’nde: Sakarya Valiliği Müftülük Coğrafi Bilgi Sistemi Türkiye’de ve Dünyada İlk Uygulama”, Yaşayan Sakarya, Ekim 2000, 6.

       9.15. Tecim, V. “Geleceğimiz Emin Ellerde: Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde Yerini Aldı”, Yaşayan Sakarya, Kasım 2000, 6.

       9.16. Tecim, V. “Bilişim Teknolojileri ve Deprem”, Adapazarı’nda Deprem ve Sonrası, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos 2000, Sakarya.

       10. Kitaplar

       10.1. Tecim, V. Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulama Alanları, İlkem Ofset Basım Yayın, İzmir, 2001.

       10.2. Tecim, V. Valilik Bilişim Sistemi: Kurum İçi Haberleşme, İlkem Ofset Basım Yayın, İzmir, 2002.

       10.3. Eroğlu, T. ve V. Tecim, Sakarya ve Deprem, Mir Ajans, Sakarya, 2000.

       11. Edit Edilmiş Kitapta Bölüm

       11.1. Tecim, V. “Sistemsel Düşünme ve Kuralların Önemi”, Kurallar, Kurumlar ve Düzen: Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri. Editör: Coşkun Can AKTAN, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Araştırmalar Serisi No:1, Yayın No:193, Ankara, 2006.

       12.CD

       12.1. Depremin Ardından Sakarya: 17 Ağustos 1999’dan 2001’e. Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi ve Bilgi İşlem Merkezi yayımı, Sakarya, 2001.

       12.2. ANDAÇ 2005:DEÜ İİBF Mezunları.DEÜ İİBF Bilgi İşlem Birimi yayını, İzmir, 2005.

       12.3. ANDAÇ 2006:DEÜ İİBF Mezunları.DEÜ İİBF Bilgi İşlem Birimi yayını, İzmir, 2006.

       12.4. ANDAÇ 2007:DEÜ İİBF Mezunları.DEÜ İİBF Bilgi İşlem Birimi yayını, İzmir, 2007.

       12.5. ANDAÇ 2008:DEÜ İİBF Mezunları.DEÜ İİBF Bilgi İşlem Birimi yayını, İzmir, 2008.

       13. Dergilerde Hakemlikler

       13.1. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

       13.2. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi dergisi

       13.3. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

       14. Konferanslarda Bilim Kurulu Üyeliği

       14.1. 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri – Bilişim Günleri, 13-14 Kasım 2001, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       4.2. 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri – Bilişim Günleri. 30-31 Ekim 2002, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       14.3. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri – Bilişim Günleri, 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       14.4. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri – Bilişim Günleri, 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

       14.5. Yapı ve Kentte Bilişim’04: Kent’te Dönüşüm. E-belediyecilik, e-mühendislik ve e-kentlilik 3. Ulusal Kongresi, 2-3 Aralık 2005, Ankara.

       14.6. Yapı ve Kentte Bilişim IV. Kongresi: Bilişimle-Kentleşme, 8-9 Haziran 2006, Ankara.

       15. Konferanslarda Düzenleme Komitesi Üyeliği

       15.1. 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, DEÜ İİBF, İzmir. www.iibf.deu.edu.tr/ufs

Adres Bilgileri

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü, Buca, İzmir 35160

 • E-mail: vahap.tecim.deu.edu.tr
 • Telefon: +90 232 3010750
 • Website: www.vahaptecim.com

İletişim Formu

Background