İlk Öğrenim
Balabancık Köyü, İlkokulu Malkara, Tekirdağ
Orta Öğrenim
Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu, Malatya
Lise
İzmir Özel Türk Lisesi
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Yüksek Lisans
M.A. - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü
Tez Konusu: “Sermaye Piyasalarında Zaman Serisi Analizlerinin Uygulanması”
Yüksek Lisans
M.Sc. – Ottawa Üniversitesi (Kanada), Sistem Bilimleri (Systems Science) Bölümü
Doktora
PhD – Lancester Üniversitesi (İngiltere), Yönetim Bilimi – Yöneylem Araştırması (Management Science – Operations Research) Bölümü. Tez konusu: “A Geographical Information Systems Based Desicion Support Systems for Tourism Planning and Development “ (Turizm Planlaması ve Geliştirilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Karar Destek Sistemi.)

Çalıştığı Kurumlar ve Görevleri


No Görev
1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2019-Devam ediyor
2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2019-Devam ediyor
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
4 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2017- Kasım 2018
5 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2017- Kasım 2018
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2016- Haziran 2019
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2016- Haziran 2019
8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016- Mayıs 2019
9 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ağustos 2018
10 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2014- Mayıs 2017
11 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2014- Mayıs 2017
12 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2013- Haziran 2016
14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2013- Haziran 2016
15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
16 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2012- Şubat 2013
17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2011- Haziran 2013
18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Temmuz 2011- Haziran 2013
19 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
20 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2011- Mayıs 2014
21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2011- Haziran 2011
22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2011- Haziran 2011
23 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Kasım 2010- Mayıs 2011
24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Mayıs 2013
25 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2010- Temmuz 2012
26 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2010- Temmuz 2012
27 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012
28 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2009- Mayıs 2012
29 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2009- Mayıs 2012
30 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2009- Mayıs 2009
31 Rektörlük Rektörlük Bilgi İşlem Birimleri Koordinatörü, Eylül 2008- Mart 2014
32 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2007- Ocak 2010
33 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2007- Ocak 2010
34 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Temmuz 2007