Prof.Dr. Vahap TECİM


Malatya 21/11/1965

Profesör 04/02/2009

Kadrosunun Bulunduğu Birim :
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Görev Yaptığı Birim :
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı:
"Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı"
Lisans :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (Ekstern) Bölümü, Haziran 1988
Yüksek Lisans :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri, Ekim 1990
Lisans Doktora Yardımcı :
UNIVERSITE D`OTTAWA UNIVERSITE D`OTTAWA Sistem Analizi ve Tasarımı, Mayıs 1993
Doçentlik alanı Profesör :
- The University Of Lancester Yöneylem Araştırması, Aralık 1997
- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat 1998
- Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Alanı (Unvan: Nisan 2003 ) (Kadro: Eylül 2003 )
- Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Alanı
- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şubat 2009

Yönetilen Tamamlanmış -Tez Danışmanı- Olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

1Yönetilen Tamamlanmış Doktora Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Suç Bilimi için Akıllı Coğrafi Bilgi Sistemleri, Özlem DALAN, Eylül 2009 - Şubat 2015
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Yönetim Sistemi, Can AYDIN, Eylül 2009 - Temmuz 2014
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Muğla Yöresinde İşletilen Doğaltaş Potansiyelinin Ve Ocakların Çevresel Etkilerinin CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanılarak Analiz Edilmesi, Kutan KORUYAN, Ekim 2006 - Ekim 2010
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: AB Sürecinde Türkiye'de Bilgi Yönetimi Ve Konumsal Bilgi Sistemleri İle Taşınmaz Piyasalarının Analizine İlişkin Bir Model Tasarımı, Uluç ÇAĞATAY, Kasım 2005 - Haziran 2008
5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Uzaktan Eğitimde Etkin Web Tasarım Modeli ve Bir Uygulama, İlknur Aydoğdu KARAASLAN, Eylül 2004 - Mart 2008
6. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Anlamsal Web Tabanlı Sistemler ve CBS Uygulaması, Murat KOMESLİ, Ekim 2005 - Nisan 2007
7. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Acil Afet Yönetim Sistemi: İzmir İli Uygulaması, Öğr.Gör.Dr. Mehmet AKSARAYLI, Eylül 1998 - Temmuz 2005
8. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Üniversite Yönetiminde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması ve Uygulanması, Yrd.Doç.Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU, Ekim 1995 - Kasım 2001
2Yönetilen Tamamlanmış Tezsiz Yüksek Lisans Diploma Projeleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Araç Takip Sistemi Uygulaması, Ali Okan YKSEL, Mayıs 2012 - Şubat 2014
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Web Tabanli CBS Uygulama Gelistirme: Bir Ornek Uygulama, Asil AKDOGU, Eylül 2010 - Mayıs 2011
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: DEÜ Tınaztepe Kampüsü İçin Altyapı Bilgi Sistemi, Nargül TOKTAŞ, Mayıs 2010 - Ocak 2011
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Kentsel Gelişim Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kullanarak İncelenmesi: Buca Örneği, Gözde Ülker SEMERCİ, Mayıs 2010 - Ocak 2011
5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İzmir Bornova İlçesinde Numarataj Çalışması Oluşturulmasında Bir Pilot Uygulama, Şevki Danacıoğlu, Ekim 2009 - Temmuz 2010
6. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İzmir İli 9 Merkez İlçe Sınırları İçindeki Afete Maruz Bölgelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi ve Analizi, Ece KAVAS, Eylül 2007 - Ekim 2008
7. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Suç Haritalarının Yaratılması: Bornova Örneği, Berna DERVİŞCEMALOĞLU, Ekim 2007 - Ekim 2008
8. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Acil Sağlık Hizmetleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Karar Destek Sistemleri: İzmir Metropoliten Alan Örneği, Özlem Yuvuz, Şubat 2008 - Temmuz 2008
9. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Evaluatıon Of Publıc Bus Transportation In Buca- İzmir, Özgür YENİL, Şubat 2007 - Aralık 2007
10. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Hafif Raylı Sistemler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Güzergah Belirleme, Araş.Gör. Gamze Zeynep DANE, Eylül 2005 - Eylül 2007
11. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Jeotermal Kaynaklar için Bir CBS Modeli, Araş.Gör. Hakan SARITAŞ, Ekim 2005 - Eylül 2007
12. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Üniversitelerde Erişim Tabanlı İçerik Yönetimi: Tasarımı ve Uygulama, Ömür D. DALAN, Ekim 2006 - Temmuz 2007
13. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İşletmeler için Etkin SAP Sisteminin Tasalanması ve Uygulanması, Bahadır BASKONUŞ, Ekim 2006 - Temmuz 2007
14. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Veri Madenciliği ve Veri Ambarlarının Perakendecilik Sektöründe Uygulamaları, Elif Ceren CANITEZ, Ekim 2006 - Mayıs 2007
15. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kurumsal Bazda Erişim (Web) Tabanlı Uzaktan Eğitimi, Sancak GÜLGEN, Ekim 2006 - Nisan 2007
16. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalarında Kullanılması, Burcu YILMAZ, Ekim 2005 - Mayıs 2006 Yönetilen Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
17. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Analiz Aracı Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin Kullanımı: Batı Anadolu Mermer Sahalarının ve İşletmelerinin Değerlendirilmesi Uygulaması, Kutan KORUYAN, Ekim 2004 - Ağustos 2005
18. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Çok Kriterli Karar Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzmir-Harmandalı Çöp Depolama Sahasının İncelenmesi, Araş.Gör. Gökçe BAYSAL KINCAL (BAYSAL), Eylül 2003 - Temmuz 2005
19. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Çok Kriterli Karar Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzmir-Harmandalı Çöp Depolama Sahasının İncelenmesi, Gökçe BAYSAL KINCAL (BAYSAL), Eylül 2003 - Temmuz 2005
20. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Coğrafi Bilgi Sisteminin İstatistik Amaçlı Kullanılması: İzmir'de Kurumsal Olarak Kullanımı, Hadi BARUT, Ekim 2004 - Nisan 2005
21. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Analiz Aracı Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin Kullanımı: Batı Anadolu Mermer Sahalarının ve İşletmelerinin Değerlendirilmesi Uygulaması, Dr. Kutan KORUYAN, Ağustos 2002 - Şubat 2005
22. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Emlakçılık Sistemi, Çiğdem TARHAN, Eylül 2001 - Aralık 2002
23. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Emlak Bilgi Sistemi: Adapazarı Örneği, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Eylül 1999 - Kasım 2002
24. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Yerleşim için CBS, Özlem ŞAHBAZ, Eylül 2001 - Ekim 2002
3Yönetimi Devam eden - Tez Danışmanı Olarak Görev Alınan Tez Bilgileri
Yönetimi Devam eden Doktora Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Akıllı Tahliye Sistemleri İçin Bilişim Tabanlı Simulasyon Modellerinin Uygulanması, Emre KARAGÖZ, Ekim 2012 -Devam ediyor.
Yönetimi Devam eden Yüksek Lisans Tezleri
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Mobil Lazer Tarama Verileri Kullanılarak Yaya Kaldırım Yüzeylerinin Haritalanması ve Bilgi Sistemi Oluşturulması, Cihan ÇILGIN, Haziran 2016 -Devam ediyor.

Makale Yayınları

1Doçentlik sonrası Makaleleri
1. Ünal C, Tecim V, "The Use of Biometric Technology for Effective Personnel Management System in Organization", KnowledgeE, 221-232, 2018, Araştırma(Research) Makale, Conference Proceedings Citation Index, Doçentlik sonrası
2. Yurtsever M, Tecim V, "Mini Bilgisayaların Akıllı Kart Sistemleri İçin Tasarlanması ve Uygulanması: Üniversite Örneği", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2/1/13-28/2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
3. Karagöz E, Oral LÖ, KAYA O., Tecim V, "LMS SELECTION PROCESS FOR EFFECTIVE DISTANCE EDUCATION SYSTEM IN ORGANIZATIONS... ", KnE Social Sciences, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC)/343-356/4/2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası
4. Tecim V, Metin Topallar, Murat Emç, Süleyman Şentürk, Aydın C, "RFID Tabanlı Hızlı Geçiş Sistemleri için İş Akışlarının Yönetim Amaçlı Modellenmesi", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3/1/307-317, 2016, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
5. Aydın C, Tarhan Ç, Özgür A S, Tecim V, "Improving Disaster Resilience Using Mobile Based Disaster Management System", Procedia-Technology, Volume 22, 2016, Pages 382?390, 2016, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası
6. Oral LÖ, Tecim V, "Analyzing Public Transportation for the Effects of Individual Characteristics on Mode Choice with Multi Agent Simuation", Procedia-Technology, Volume 22, Pages 290-297, 2016, 2016, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
7. Tarhan Ç, Aydın C, Tecim V, "How can be disaster resilience built with using sustainable development?", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216, 452-459, 2016 / ISSN:1877-0428, 2016, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (11 eserde atıf), Doçentlik sonrası
8. Aydın C, Tarhan Ç, Tecim V, "IT Based Vehicle Tracking System for Effective Management in Public Organizations", Procedia Economics and Finance, 33/2015/506-517, 2015, Araştırma(Research) Makale, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası
9. Aydın C, Tecim V, "DESCRIPTION LOGIC BASED EARTHQUAKE DAMAGE ESTIMATION FOR DISASTER MANAGEMENT", Anadolu University Journal of Science and Technology, 15/2/93-103/2014, 2015, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
10. Aydın C, Tecim V, "Afet Yönetimi İçin Coğrafi Tabanlı Deprem Ontolojileri", International Journal of Information Technologies, 8/1/1-8/2015, 2015, Araştırma(Research) Makale, EBCSO, Doçentlik sonrası
11. Uluç ÇAĞATAY, Vahap Tecim, "Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kent Taşınmazlarının Toplu Değerlemesine Yönelik Bir Uygulama", Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/1/79-97/2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
12. Özlem DALAN, Vahap TECİM, "Farklı Çalışma Ölçeklerinde Suç Oluşumuna Etki Eden Değişkenlerin Mekansal İstatistik Yöntemiyle Karşılaştırılması", İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, Sf. 1- 14, 2013, Araştırma(Research) Makale, ASOS, Doçentlik sonrası
13. Uluç ÇAĞATAY, Vahap TECİM, "Avrupa Birliği Sürecinde Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/3/375-393/2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, TÜBİTAK, Doçentlik sonrası
14. Oral LÖ, Tecim V, "Using Decision Trees For Estimating Mode Choice of Trips in Buca-İZMİR", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL, Issue 4/W1, Pages 139-145, 2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
15. Ö. Yavuz, V. Tecim, "Exploring Scale Effect Using Geographically Weighted Regression on Mass Dataset of Urban Robbery", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Cilt XL-4, Sayı W1, Sf. 147-154, 2013, Araştırma(Research) Makale, Scopus, Web of Science, Doçentlik sonrası
16. Aydın C, Tecim V, "Research on Geo-Ontologies at Earthquake Domain for Disaster Management on Urban Areas", URBAN AND REGIONAL DATA MANAGEMENT, 239-251/2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI, Doçentlik sonrası
17. Akgüngör S, Gülcan E, Kuştepeli Y, Aldemir M, Tecim V, "The effect of railway expansion on population in Turkey: 1856-2000", The journal of interdisciplineary history, 42, 1, 2011, Araştırma(Research) Makale, SCI (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası
18. Nurcan TEMİZ, Vahap TECİM, "Determination of Fire Crews Locations Using Operations Research and Geographical İnformation Systems: Izmir Case", İstatistik Araştırma Dergisi, 07/01/117- 132/Temmuz 2010, 2010, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
19. Nurcan TEMİZ, Vahap TECİM, "Geographical Information Systems as a Decision Support Sysytem in Forest Management", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 4/2/213-223/ 2009, 2009, Araştırma(Research) Makale, MathSciNet, EBSCO Host, Zentralblatt, CAB Abstract, Chemical Abstract, Doçentlik sonrası
20. Nurcan Temiz, Vahap Tecim, "The Use of GIS and Multi Criteria Decision Making as a Decision Tool in Forestry", OR Insight, 22/2/105-123, 2009, Araştırma(Research) Makale, Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası
21. Nurcan TEMİZ, Vahap TECİM, "Spatial Multi Criteria Decision Making in Forest Fire Planning", Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20/2/15-30/ 2009, 2009, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
22. Vahap TECİM, Yılmaz GÖKŞEN, "Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma", Journal of Yasar University, 14(IV),2237-2256, 2009, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli (9 eserde atıf), Doçentlik sonrası
23. Uluç ÇAĞATAY, Vahap TECİM, "Avrupa Birliği ve E-Devlet Öncelikleri Açısından CBS Tabanlı Değerleme Haritalarının Üretimi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 01/01/15-28/Ocak 2009, 2009, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
24. Özlem YAVUZ, Vahap TECİM, "Trafik Kazalarının Analizine Yönelik Karar Destek Sistemleri: Örnek Uygulama", DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, Sf. 1-21, 2008, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
25. Tarhan Ç, Arkon C, Celik H M, Gumustekin S, Tecim V, "Detection of Urban Change Using Remote Sensing and GIS: Izmir Case", Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences, p. 57-72, 2008, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
26. Nurcan Temiz, Vahap Tecim, "A Boolean Approach in Forest Management", İstatisitik Araştırma Dergisi, 06/01/123-143/Temmuz 2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
27. Murat KOMESLİ, Murat Osman ÜNALIR, Vahap TECİM, "Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri", Review of Social, Economic and Business Studies, 9/10/333-354/2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
28. Vahap TECİM, Murat KOMESLİ, "Emergency Management With GIS", Journal of Yasar University, 3/10/1-10/2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
29. Öğr.Gör.İlknur Aydoğdu KARAASLAN, Doç.Dr. Vahap TECİM, "Uzaktan Eğitime Yeni Bir Bakış: Örnek Uygulama", Yeni Düşünceler, 3/135-148/2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
30. Vahap TECİM, "Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19/2/75-100/2004, 2004, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli,Doçentlik sonrası
31. Yrd.Doç.Dr. Vahap TECİM, "Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Kriz Yönetimi: Sakarya Valiliği Elektronik Afet Yönetim Sistemi (e-AYS)", Sivil Savunma, 44/166,167,168, 2002, Olgu Sunumu, Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası
32. Vahap TECİM, "Kamu Kurumlarında Etkin Yönetim İçin Bilişim Teknolojileri: Sakarya Valiliği Bilişim Sistemleri Uygulaması", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17/1/141- 156/2002, 2002, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doktora sonrası
33. Tecim V, "Bilimin Işığında Yeni Bir Hizmet: Komşunu Bul, Yerini Öğren", Sakarya Valiliği CBSM ve BİM yayını, bilinmiyor, 2001, Araştırma(Research) Makale, Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası
34. Tecim V, "Deprem ve Bilişim Sistemlerine Olan Gereksinim", Sakarya Valiliği CBSM ve BİM yayını, bilinmiyor, 2001, Araştırma(Research) Makale, Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası
35. Yrd.Doç.Dr. Vahap TECİM, "Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi: 17 Ağustos 1999 Depreminden 2001 Bilişim Teknolojisine", SESOB, 4//30-31, 2001, Olgu Sunumu, Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası
36. Tecim V, "Sakarya Valiliği Bilişim Çağında Teknolojik Devrim Geçiriyor", SESOB Dergisi, Sayı 3, 2001, Araştırma(Research) Makale, Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası
37. Yrd.Doç.Dr. Vahap TECİM, "Bilimin Buluştuğu Yer: CBSM", SESOB, 2//22-23, 2001, Olgu Sunumu, Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası
38. Vahap TECİM, "İşletmelerin Planlama Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları", Verimlilik Dergisi, 3/135-148/1999, 1999, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doktora sonrası
39. Vahap TECİM, "Bilgi Teknolojilerinde Yeni Bir Gelişme: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Sistemleri Arasındaki Yeri", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14/1/1-12/1999, 1999, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doktora sonrası
40. Vahap TECİM, "Finansal Kuruluşlar İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri", Başak Dergisi, 29/48-51/1998, 1998, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doktora sonrası Makale Yayınları
2Öğrenim Sırasında Makaleler
41. Levent Şenyay, Vahap Tecim, "Sermaye Piyasası Verilerine Zaman Serisi Uygulaması Üzerine Bir Çalışma", Düşünceler, 7/6/245-254/1993, 1993, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
42. Vahap TECİM, "Supermarket Simulation Using SIMSCRIPT II.5, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8/1/248- 260/1993, 1993, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
43. Tecim V, Agathe Martin, "Computer Simulation With SIMSCRIPT II.5", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7/2/240-255/1992, 1992, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

1Doçentlik sonrası Bildirileri
1. Yurtsever M, Tecim V,"İş Zekasının Yönetici Kararlarına Etkisi: Üniversite Örneği",6. International Management Information Systems Conference, İstanbul, Ekim 2019, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
2. Güngör M V, Tarhan Ç, Tecim V,"Bireysel Kameralı Güvenlik Sistemlerinin Toplumsal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi",6. International Management Information Systems Conference 'Connectedness and Cybersecurity', İstanbul, Ekim 2019, serbest bildiri, http://2019.imisc.net/,ISBN:978-605-979-213-4, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
3. Tecim V, Tarhan Ç,"Turkey's Industry 4.0 Adventure: Dream or Realization",11th International Conference The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world- EBEEC 2019, Romanya, Mayıs 2019, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
4. Tarhan Ç, Aydın C, Tecim V,"Digital Divide Evaluation in High Education From Distance Learning Perspective",11th International Conference The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world-EBEEC 2019, Romanya, Mayıs 2019, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
5. Karagöz E, Tecim V,"TEKNOLOJİK YÖNLENDİRME SİSTEMİ VE İLETİŞİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM",İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi, Çeşme, Aralık 2018, serbest bildiri, İnteraktif Memnuniyet Değerlendirme Sistemi: Mobil Kampüs,, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
6. Karagöz E, Yıldız C, Tecim V,"İNTERAKTİF MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME SİSTEMİ MOBİL KAMPÜS",5. International Management Information Systems Conference, Ankara, Ekim 2018, serbest bildiri, İnteraktif Memnuniyet Değerlendirme Sistemi: Mobil Kampüs,, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
7. Oral LÖ, Karagöz E, Tecim V, Ergül AV,"TOPSIS, MOORA VE COPRAS TEKNİKLERİNE DAYALI ETKİN SUNUCU YÖNLENDİRME SİSTEMİ: MOBİL UYGULAMA",5. International Managaement of Information Systems Conference, Ankara, Ekim 2018, serbest bildiri, Topsis, Moora ve Copras Tekniklerine Dayalı Etkin Sunucu Yönlendirme Sistemi: Mobil Uygulama,, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
8. Yurtsever M, Tecim V,"FORECASTING MEAL REQUIREMENTS USING TIME SERIES METHODS IN ORGANIZATION",EBEEC 2018 THE ECONOMIES OF THE BALKAN AND THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CHANGING WORLD, Polonya, Mayıs 2018, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
9. Ünal C, Tecim V,"The Use of Biometric Technology for Effective Personnel Management System in Organization",The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World, Polonya, Mayıs 2018, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
10. Karagöz E, Tecim V,"DESIGNING IT BASED DECISION MAKING PROCESS FOR EFFECTIVE EVACUATION SYSTEMS VIA IBEACONS",EBEEC 2018 THE ECONOMIES OF THE BALKAN AND THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CHANGING WORLD, Polonya, Mayıs 2018,
2Serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
11. Karagöz E, Tecim V,"DESIGNING WEB BASED STAFF MONITORING SYSTEM USING COMPUTER VISION FOR EFFECTIVE BUSINESS PROCESS ",EBEEC 2018 THE ECONOMIES OF THE BALKAN AND THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CHANGING WORLD, Polonya, Mayıs 2018, serbest bildiri, DESIGNING WEB BASED STAFF MONITORING SYSTEM USING COMPUTER VISION FOR EFFECTIVE BUSINESS,25-33, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
12. Ünal C, Çılgın C, Tecim V,"Designing of Manufacturing Process with Mobile-based Smart Systems",4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Ekim 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
13. Karagöz E, Oral LÖ, Yıldız C, Tecim V,"WEB-TABANLI ETKİN KARAR VERME SÜRECİ TASARIMI",Dördüncü Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Ekim 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
14. Karagöz E, Tecim V,"ACİL TAHLİYE SİSTEMLERİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME□ ALGORİTMALARI KULLANILARAK AKILLI YÖNLENDİRME□SİSTEMLERİNİN TASARIMI",Dördüncü Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Ekim 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
15. Karagöz E, Yıldız C, Oral LÖ, Tecim V,"DESIGNING BUSINESS MANAGEMENT PLATFORM FOR EFFECTIVE COMMUNICATION USING BEACON TECHNOLOGY",EBEEC 2017 THE ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIE, Yunanistan, Nisan 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
16. Ünal C, Tecim V,"The Use of Social Media in Value Co-creation for Marketing",The Economies of the Balkan and The Eastearn European Countries in the Changing World, Yunanistan, Nisan 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
17. Karagöz E, Oral LÖ, Yıldız C, Tecim V,"AN INTERACTIVE WEB BASED PROJECT MANAGEMENT TOOL FOR BUSINESS DECISION MAKING PROCESS",EBEEC 2017 THE ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIE, Yunanistan, Nisan 2017, serbest bildiri, AN INTERACTIVE WEB BASED PROJECT,3-14, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
18. Ünal C, Tecim V,"Çevik (Agile) Metodoloji ile Dezavantajlı Gruplar için Mobil Uygulama Geliştirme",3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Ekim 2016, serbest bildiri, Smart Technology- Smart Management,353-360, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
19. Karagöz E, Yıldız C, Oral LÖ, Tecim V,"Etkin Yönetim Amaçlı Akıllı İletişim Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi",, İzmir, Ekim 2016, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
20. Ünal C, Tecim V,"Designing Open Innovation-Based Product Development Process for SMEs",8 th internationa conference "the economies of balkan and eastern europe countries in the changed world", Hırvatistan, Mayıs 2016, serbest bildiri, https://knepublishing.com/index.php/Kne- Social/issue/view/44,307-318, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
21. Yıldız C, Tecim V,"designing an intelligent digital signage system for business marketing",EBEEC 2016 THE ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPA COUNTRIES IN THE CHANGED WORLD, Hırvatistan, Mayıs 2016, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
22. Karagöz E, Tecim V,"DEFINING DECISION MAKING PROCESS FOR STUDENT LEARNING SUPPORT SYSTEM",8th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changedworld, Hırvatistan, Mayıs 2016, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
23. Karagöz E, Oral LÖ, Kaya O H, Tecim V,"LMS SELECTION PROCESS FOR EFFECTIVE DISTANCE EDUCATION SYSTEM IN ORGANIZATIONS",8th International Conference The Economies of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Hırvatistan, Mayıs 2016, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
24. Ünal C, Tecim V, Aydın C,"Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemlerinin Üniversitelerde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği",II.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015, serbest bildiri, II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiri Kitabı,901-910, Doçentlik sonrası
25. Tecim V, Aşan H,"Grup Karar Destek SistemlerininSosyal Medya Analizlerinde Kullanımı",II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
26. Tecim V, Yurtsever M,"Mini Bilgisayarların Akıllı Kart Sistemleri içinTasarlanması ve Uygulanması:Üniversite Örneği",II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
27. Tecim V, Yıldız C,"İçeriklerine Göre Yönlendirilebilen Dijital Bilgilendirme EkranlarınınTasarım ve Uygulaması",II.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
28. Tecim V, Karagöz E, Oral LÖ, Yıldız C, Ahmet Volkan ERGÜL, A. Okan GÜLTEPE,"SıNAVLARıN ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANALIZINDE BULANıK MANTıĞıN KULLANıLMASı",II.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
29. Çapa Kaya G, Oral LÖ, Dalan ÖD, Mücahit Çekmez, Tuncel EP, Musal B, Tecim V, Canda T,"Öğrenci Değerlendirmesinde Kuramsal Sınavların Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilmesi",VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İstanbul, Mayıs 2014, serbest bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
30. Özlem Yavuz, Can Aydın, Vahap Tecim,"Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Kurumların Adres Veritabanlarının Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) ile İlişkilendirilmesi",TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Kasım 2013, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
31. M. Güven KOÇAK, Can AYDIN, Özlem YAVUZ, Vahap TECİM,"Engellilere Yönelik Fiziksel Altyapı İyileştirmeleri için İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması",Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2013, serbest bildiri, Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu Bildirileri Kitabı,83-90, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
32. Vahap TECİM,"Türkiye'de Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Uygulamaların Önemi ve Gerekliliği",Türkiye Bilişim Haftası, İstanbul, Eylül 2013, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
33. Ö. Yavuz, V. Tecim,"Exploring Scale Effect Using Geographically Weighted Regression on Mass Dataset of Urban Robbery",Urban Data Management Symposium, Birleşik Krallık, Mayıs 2013, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
34. Vahap TECİM,"Planlama Çalışmaları ve İzmir Örneği",Aydın Afet Risklerini Azaltma Semineri, Aydın, Mart 2013, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
35. Özlem YAVUZ, Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Suç Önleme Çalışmalarında Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Mekansal Karar Sistemi Oluşturulması",Suç Önleme Sempozyumu, Bursa, Ekim 2011, serbest bildiri, Suç Önleme Sempozyumu Bildiriler Kitabı,295-309, Doçentlik sonrası
36. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Bilgi Sistemi",Deprem Gerçeği ve Bornova, Bornova, Kasım 2010, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
37. Vahap TECİM,"İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi",3. MapInfo Kullanıcıları Konferansı, Ankara, Ekim 2010, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
38. Vahap Tecim, Özlem Yavuz, L. Özge Oral,"GIS Based Effect Analysis in Turkey",Inventing Europe and Tensions of Europe 2010 Conference, Bulgaristan, Haziran 2010, serbest bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
39. Akgüngör Sedef, Aldemir Ceyhan, Kuştepeli Yeşim, Gülcan Yaprak, Tecim Vahap,"Population Effects of Railway Expansions in Turkey",Inventing Europe and Tensions of Europe 2010 Conference, Bulgaristan, Haziran 2010, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
40. Akgüngör E, Gülcan E, Tecim V,"A GIS Approach for the Analysis of Regional Development Effects of the Road Network in Turkey",8th European Social Science History Conference, Belçika, Nisan 2010, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
41. Koruyan K, Deliormanlı A, Yalçın E, Tecim V,"Madencilik Faaliyetlerinin Bitki Örtüsüne Olan Etkilerinin CBS ve Uzaktan Algılama Kullanılarak Belirlenmesi: Muğla Örneği",3. DEÜ CBS Sempozyumu, Buca, Aralık 2009, serbest bildiri, DEUCBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu - CBS ve Bilgi Teknolojileri Bildiriler Kitabı,70-75, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
42. Koruyan K, Deliormanlı A, Yalçın E, Tecim V, Karaca Z,"CBS ve UA Kullanılarak Muğla Mermer Ocaklarının Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi",3. Balkan Madencilik Kongresi, İzmir, Ekim 2009, serbest bildiri, 3. Balkan Madencilik Kongre Kitabı,653-660, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
43. Gökçe Baysal Kıncal, Vahap Tecim, Mustafa Güneş,"Metro Servis Sistemlerinde Acil Tahliye Modelleri: İzmir Metro Uygulaması",10. EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Erzurum, Mayıs
32009, Serbest Bildiri, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Doçentlik Sonrası
44. Nurcan Temiz, Vahap TECİM,"GIS Based Fire Management-Forest Case",5th International Conference on Geographic Information Systems, Büyükçekmece, Temmuz 2008, serbest bildiri, 5 th International Conference on Geographic Information Systems Proceedings,589-596, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
45. Gamze Zeynep DANE, Vahap Tecim,"The Usage of GIS and Multi Criteria Decision Methods for the Applications of Light Rail Systems in İzmir",5th International Conference on Geographic Information Systems, Büyükçekmece, Temmuz 2008, serbest bildiri, 5th International Conference on Geographical Information Systems Proceedings,227-234, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
46. Nurcan Temiz, Vahap Tecim,"Analytical Hierarchy Process and Geographical Information Systems in Forest Management",Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28.Ulusal Kongresi, Beşiktaş, Haziran 2008, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
47. Doç.Dr. Vahap TECİM, Ömür D. DALAN, Özge ORAL, Özlem YAVUZ, Can AYDIN,"Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Modeli: İzmir Kemeraltı Örneği",IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Mayıs 2008, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
48. Doç.Dr. Kaan YARALIOĞLU, Vahap Tecim, Gökçe Baysal Kıncal,"Üniversite Performanslarının Değerlendirilmesinde Analitik Serim Süreci",IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Mayıs 2008, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
49. Vahap TECİM, Ömür D. DALAN, Özge ORAL, Özlem YAVUZ, Can AYDIN,"Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Yöntemi: İzmir Kemeraltı Örneği",Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Mayıs 2008, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
50. Çağatay U, Tecim V,"Avrupa Birliği Ve E-Devlet Öncelikleri Açisindan Cbs Tabanli Değerleme Haritalarinin Üretimi",Uluslararasi 6. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Aralık 2007, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
51. M. Komesli, M. O. Ünalır, Tecim V,"Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri",TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi'2007, Trabzon, Ekim 2007, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
52. S.G. Bilgen, V. Tecim,"Doğalgaz Uygulamalarında Karar Destek Sistemi Olarak CBS Kullanımı",TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi'2007, Trabzon, Ekim 2007, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
53. Dane G, Tecim V,"GIS Based Route Determination for Light Rail Systems: A Case Study in İzmir,Turkey",ERSA'07 - 47th Congress of the European Regional Science Association, Fransa, Ağustos 2007, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
54. Tarhan Ç, Tecim V,"The Role of GIS-Based Urban Information System for Sustainable Development in Turkey",Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Regionale de Langue Francaise, 44th Congress), Fransa, Ağustos 2007, serbest bildiri, Proceedings CD,416, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
55. Tarhan, Ç, Tecim V,"The Role Of GIS Based Urban Information System For Sustainable Development In Turkey",Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress), Fransa, Ağustos 2007, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
56. Vahap TECİM,"Yerinde Yönetimlerde, Valiliklerde ve İl Müdürlüklerinde CBS Uygulamaları",Sektörel Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Haziran 2007, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
57. Vahap TECİM,"Yerinde Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri",2. MapInfo Kullanıcıları Konferansı, Ankara, Mayıs 2007, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
58. Koruyan K, Tecim V, Onargan T,"Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Batı Anadolu Mermer, Doğal Taş Ve İşletmelerinin Analizi",6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir., İzmir, Şubat 2007, serbest bildiri, 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Kitabı,189-198, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
59. Gökçe BAYSAL, Vahap TECİM,"Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli Karar Yöntemleri ile Uygulaması",4.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Küçükçekmece, Eylül 2006, serbest bildiri, 4.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler
4Kitabı,s.151-158, Uluslararası Hakemli organizasyon (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası
60. Gürçay Ü, Tecim V,"Su Kaynaklarının ve Tüketimin CBS ile Analizi ve Yönetimi: Örnek Bir Uygulama",4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Eylül 2006, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
61. Şahin G, Tecim V,"Yerel Yönetimler İçin CBS Tabanlı Risk Planlaması, İzmir - Buca Örneği",4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Eylül 2006, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
62. Tecim V, Çağatay U,"Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Taşınmaz değerleme Çalışmaları Vasıtasıyla Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması için Model Bir Çalışma",4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Eylül 2006, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
63. Bilgen S G, Tecim V,"CBS Tabanlı Doğalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: İzmir- Karşıyaka Örneği",4. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Eylül 2006, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
64. Tecim V, Tarhan Ç,"GIS Based Emergency Management: Buca Case Study",2nd Internatioal Conference on Business, Management and Economics, Yaşar Üniversitesi, Çeşme, Haziran 2006, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
65. Tarhan Ç, Tecim V,"GIS Based Emergency Management: Buca Case Study",2nd Conference on Busisness, Management and Economics, İzmir, Haziran 2006, serbest bildiri, E-Conference Proceedings CD (full text),ISSN: 13061089, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
66. Gökçe BAYSAL, Vahap TECİM, Cem KINCAL,"An Application of Multi-Criteria Decision Analysis in the Harmandalı (Izmir) Waste Disposal Site Using Geographical Information Systems (GIS)",Earth Sci. Colloquium on the Aegean Regions, IESCA 2005, İzmir, Ekim 2005, poster bildiri, Proceedings International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IESCA 2005,31-42, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
67. Vahap TECİM,"İl Gelişme Planı ve Çevre Düzeni Planlarında CBS?nin Rolü",Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Nisan 2005, serbest bildiri, Doçentlik sonrası
68. Vahap TECİM,"Disaster Management System with GIS in Sakarya, Turkey",24th Urban Data Management Symposium, Italya., İtalya, Ekim 2004, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
69. Tecim V, Tarhan Ç,"A GIS-Based Governership Information System in Turkey",24th Urban Data Management Symposium, İtalya, Ekim 2004, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
70. Tecim V, Tarhan Ç,"A GIS Based Governship Information System in Turkey",24th Urban Data Management Soceity 2004, İtalya, Ekim 2004, serbest bildiri, Proceedings CD, Spatially-enabled E- governance,Part II- Chapter 4, p. 4.51 - 4.60, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
71. Tecim V, Tarhan Ç,"Türkiye'de İdeal Kent Bilgi Sistemi Oluşturma Kıstasları Ve Yapılmakta Olan Çalışmaların Değerlendirilmesi",3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2004, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
72. Tecim V, Tarhan Ç,"Türkiye'de İdeal Kent Bilgi Sistemi Oluşturma Kıstasları ve Yapılmakta Olan Çalışmaların Değerlendirilmesi",3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2004, serbest bildiri, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı,s. 415-423. ISBN: 975-303- 018-5 (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası
73. Tecim V, Aksaraylı M,"İzmir ili Deprem Senaryolarının CBS Tabanlı Analizi ve Acil Afet Yönetim Sistemi Amaçlı Kullanımı",3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2004, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
74. Tecim V, Kıncal C,"Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bölgesel Planlamada Etkin Bir Bilişim Teknolojisi",3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2004, serbest bildiri, 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı,403-413, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
75. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri",Türkiye Bilişim Haftası, İstanbul, Eylül 2003, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
5Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri Doktora sonrası Bildirileri
76. Vahap TECİM,"Managing Emergency Recovery for Earthquake Disaster Using GIS Technology",GIS in Telecoms Conference, Fransa, Kasım 2002, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
77. Vahap TECİM,"Türkiye'de CBS'nin Geleceği ve İhtiyaç Duyulan CBS Eğitim Standardı",2. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2002, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
78. Vahap TECİM, Esen ÇAVDAR, Bahattin ARICI,"CBS Tabanlı Muhtarlık Bilgi Sistemi ve Telekom ile Entegre 911 Acil Müdahale Sistemi",2. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, Büyükçekmece, Ekim 2002, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
79. Vahap TECİM,"Emergency Disaster Management System With GIS",Arabic Mining and Geological Survey Conference, Suudi Arabistan., Suudi Arabistan, Ekim 2002, serbest bildiri, Uluslararası organizasyon, Doktora sonrası
80. Vahap TECİM,"Integrated Governorship Information System Using GIS Technology: A Case Study of Sakarya GIS",International Symposium On Geographic Information Systems, İstanbul, Eylül 2002, serbest bildiri, Kitap Adı Yazılacak,1111, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
81. Tarhan Ç, Tecim V,"A GIS Based Real Estate Information System: Case Study in Adapazarı",Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Haziran 2002, serbest bildiri, Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas Proceedings, ISBN: 975-561-219 227- 234,227-234, Uluslararası organizasyon (1 eserde atıf), Doktora sonrası
82. Çiğdem TARHAN, Vahap TECİM,"A GIS Based Real Estate Information Systems: Case Study in Adapazarı",The Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Haziran 2002, serbest bildiri, Proceedings for the Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas. Volume I,227-234, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
83. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Valilik Bilişim Sistemi",Coğrafi Bilgi Sistemleri - Bilişim Günleri, Büyükçekmece, Kasım 2001, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
84. Vahap TECİM,"Kamu Yönetiminde Etkin Bir Uygulama: Coğrafi Bilgi Sistemleri",Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, Temmuz 2001, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
85. Tecim V, Saatçıoğlu Ö,"Yüksek Öğrenimde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması",Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran 2001, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
86. Vahap TECİM,"Internet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama, Yönetim ve Bilgilendirme",inet- tr'2000: VI. Türkiye'de Internet Konferansı, İstanbul, Kasım 2000, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
87. Vahap TECİM,"Bölgesel Yönetimde Entegre Bir CBS Uygulaması",9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Ekim 2000, serbest bildiri, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler,431-442, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
88. Vahap TECİM,"Deprem Sonrasında Sakarya İlinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeniden Yapılandırılması ve Yönetilmesi",Bilişim 2000: e-Türkiye, İstanbul, Eylül 2000, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
89. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi",Akademik Bilişim 2000, Isparta, Şubat 2000, serbest bildiri, Akademik Bilişim 2000 Bildirileri,107-112, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
90. Tecim V, Tarhan Ç,"Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Kent Bilgi Sistemlerinin Türkiye'de Uygulamaları ve İzmir'de Oluşum Çalışmaları",YA-EM 99 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran 1999, serbest bildiri, Proceedings CD,paper no: 101, Doktora sonrası
91. Vahap TECİM, Murat KOMESLİ,"Askeri Amaçlara Hizmet Edebilecek Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulaması",Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran 1999, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
92. Vahap TECİM, Çiğdem TARHAN,"Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Kent Bilgi Sistemlerinin Türkiye'de Uygulamaları ve İzmir'de Oluşum Çabaları",Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran 1999, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
93. Vahap TECİM,"Turizm Pazarlaması ve Planlamasına Yönelik Bilişim Teknolojileri",1. Ulusal TurizM Sempozyumu, Eğirdir, Eylül 1998, serbest bildiri, 1. Ulusal Turizm Sempozyumu,224-245, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
6Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri Öğrenim Sırasında Bildirileri
94. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bölge Planlamacılığı",7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İzmir, Ekim 1997, serbest bildiri, 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bildiriler I,268-281, Hakemli organizasyon
95. Vahap TECİM,"Geographical Information System Based Decision Support System For Tourism Planning and Development",TÜRKİYE 4. ARC/INFO VE ERDAS KULLANICILAR GRUBU TOPLANTISI, Ankara, Haziran 1997, serbest bildiri, Hakemli organizasyon
96. Vahap TECİM,"Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development",International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism 1997, İskoçya, Ocak 1997, serbest bildiri, Proceeding of the International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism,10-19, Uluslararası Hakemli organizasyon
97. Nilgün Moaralı, Vahap Tecim,"Harmanlama Problemlerinde Dualite ve Duyarlılık Analizi",YA/EM'90 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIII. Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran 1990, serbest bildiri, Hakemli organizasyon

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

1Doçentlik sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
1. Prof.Dr. Vahap TECİM,Ceyda ÜNAL,Hakan AŞAN, "A Model for Product Design Process via Social Media", Handbook of Research on Media Literacy Research and Applications Across Disciplines, Edt: Melda N. Yildiz (New York Institute of Technology, USA), Minaz Fazal (New York Institute of Technology, USA), Meesuk Ahn (New York Institute of Technology, USA), Robert Feirsen (New York Institute of Technology, USA) and Sebnem Ozdemir (Istinye University, Turkey), 9781522592617,IGI Global,(2019), p.268-278,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
2. Prof.Dr. Vahap TECİM, "Bilişim Teknolojileri ve Bilgi-İşlemsel Düşünme", Bilişim Teknolojileri, Edt: Vahap Tecim, 9786057846204,Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,(2019), Syf.1-14,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
3. Prof.Dr. Vahap TECİM, "Masaüstü Yayıncılık", Bilişim Teknolojileri, Edt: Vahap Tecim, 9786057846204,Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,(2019), Syf.181-198,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
4. Prof.Dr. Vahap TECİM, "Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları", Bilişim Teknolojileri, Edt: Vahap Tecim, 9786057846204,Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,(2019), Syf.15-32,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
5. Dr. Emre KARAGÖZ,Prof.Dr. Vahap TECİM, "Design of Intelligent Direction Systems via Multi-Criteria Decision Making", Industry 4.0 from the MIS Perspective., Edt: Sevinc Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis, Murat Gezer and Çiğdem Erol, 978-3-631-75770-3,Bern, Switzerland: Peter Lang D.,(2019), p.80- 92,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
6. Dr. Emre KARAGÖZ,Prof.Dr. Vahap TECİM, "Teknolojik Yönlendirme Sistemi ve İletişimde Dijital Dönüşüm", İZCEAS 2018 NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Edt: Kâmil TÜĞEN, Süleyman YÜKÇÜ, Ahmet ÖZEN, Selim ŞANLISOY, Ömer AYDIN, Efe SARIBAY, Nur FİDANCI, Çağatay ORÇUN, Ceyda ÜNAL, Ayşegül ÇİMEN, Mehmetcan TÜRKÖLMEZ, Gökçe Sinem ERBUĞA, Furkan KILINÇ, Burcu DURAK OLDAÇ, İlteriş ERGUN, Anıl GÖĞEBAKAN, 978-605-254- 071-8,Detay Yayıncılık, Ankara,(2018), p.1809-1821,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
7. Emre KARAGÖZ,Prof.Dr. Vahap TECİM, "Defining Decision-Making Process for Student Learning Support System", Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Edt: Karasavvoglou, A., Goi?, S., Polychronidou, P., Delias, P. (Eds.), 978-3-319-70377- 0,SPRINGER,(2018), p.621-636,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
8. Ceyda ÜNAL,Cihan ÇILGIN,Prof.Dr. Vahap TECİM, "Designing of Manufacturing Process with Mobile- Based Smart Systems", Industry 4.0 from the MIS Perspective, Edt: Sevinç Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis, Murat Gezer, Çiğdem Erol, 978-3-631-75770-3,Peter Lang,(2018), p.141-152,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
9. Ceyda ÜNAL,Prof.Dr. Vahap TECİM, "Çevik (Agile) Metodoloji ile Dezavantajlı Gruplar için Mobil Uygulama Geliştirme", Smart Technology & Smart Management, Edt: Prof.Dr. Vahap TECİM Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, 978-605-60047-5-9,HAVELSAN,(2016), p.353-360,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
10. Emre KARAGÖZ,Cem YILDIZ,Dr. Lütfiye Özge ORAL,Prof.Dr. Vahap TECİM, "Etkin Yönetim Amaçlı Akıllı İletişim Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi", SMART TECHNOLOGY and SMART MANAGEMENT, Edt: Vahap TECİM, Çiğdem TARHAN, Can AYDIN, 9786056004759,GÜLERMAT İZMİR,(2016), Syf.217-227,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
11. Prof.Dr. Emine Sedef AKGÜNGÖR,Prof.Dr. Mehmet Ceyhan ALDEMİR,Prof.Dr. Yeşim KUŞTEPELİ,Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN,Prof.Dr. Vahap TECİM,"Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi için bir İnceleme",978-975-441-350- 2,(2012),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
12. Prof.Dr. Vahap TECİM,Erman Coskun,Ahmet Ergulen,Ali Eleren,Turan Paksoy,Harun Sulak,Muhsin Ozdemir,Tevfik Aytemiz,Eren Ozceylan,Ridna Keskin,"Yoneylem Arastirmasi", Edt: Prof.Dr. Vahap TECİM, Lisans Yayincilik, Istanbul,9786054350285,(2011),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
13. Niki Evelpidou,Tomas de Figueiredo,Francesco Mauro,Prof.Dr. Vahap TECİM,Andreas Vassilopoulos,"Natural Heritage From East To West: Case Studies From 6 EU Countries", Springer- Verlag, Berlin,9783642015762,(2010),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
14. Doç.Dr. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri: Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi", Renk Form Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara,978-605-60047-0-4,(2008),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
15. Doç.Dr. Vahap TECİM,Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÖKŞEN, "Yerel Kalkınmada Kurumlararası Sinerji Paydası: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", Doğal Kaynakların Stratejik Yönetiminde Sistem Odaklı Yaklaşım, Edt: Yrd.Doç.Dr.Yılmaz GÖKŞEN, 978-975-6146-26-2,altınnokta-izmir,(2008), Syf.120- 133,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
16. C. Tarhan,C. Arkon,M. Çelik,S. Gümüştekin,Doç.Dr. Vahap TECİM, "Detection of Urban Change Using Remote Sensing And GIS: Izmir Case", Urban and Regional Data Management, Edt: Volker Coors,Massimo Rumor,Elfriede Fendel, 9780415440592,Taylor ve Francis, Londra,(2008), p.57- 72,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
17. Doç.Dr. Vahap TECİM, "Arkeoloji ve Tarihte Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları", Tarih ve Arkeoloji Yazıları: İnterdisipliner Yaklaşımlar, Edt: Yrd.Doç.Dr.Yılmaz GÖKŞEN,Dr.Ahmet UHRİ, 978-975- 441-247-5,Dokuz Eyl Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir,(2007), Syf.85-92,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
18. Doç.Dr. Vahap TECİM, "Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile Arkeoloji ve Tarihe Yeni Bir Bakış", Tarih ve Arkeoloji Yazıları: İnterdisipliner Yaklaşımlar, Edt: Yrd.Doç.Dr.Yılmaz GÖKŞEN,Dr.Ahmet UHRİ, 978-975-441-247-5,Dokuz Eyl Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir,(2007), Syf.81-84,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
19. Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU,Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÖKŞEN,Doç.Dr. Vahap TECİM,Prof.Dr. Utku UTKULU,Öğr.Gör.Dr. Ahmet UHRİ,Öğr.Gör. Sabri ERDEM,"Yerel Ekonomik Kalkınmanın Dinamikleri ve Yönetişimi: Turgutlu İlçesinin Stratejik Karar Perspektifi", Beta, İzmir,978-975-295-801- 2,(2007),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
20. Doç.Dr. Vahap TECİM, "Sistemsel Düşünme ve Kuralların Önemi", Kurallar, Kurumlar ve Düzen: Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri, 975-6951-98-2,Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara,(2006), Syf.115-126,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
21. Doç.Dr. Vahap TECİM,"Sakarya Valiliği Bilişim Sistemi Uygulamaları", Sakarya Valiliği, Sakarya,,(2003),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası
2Doktora sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
22. Doç.Dr. Vahap TECİM,"Valilik Bilişim Sistemi: Kurum İçi Haberleşme", İlkem Ofset Basım Yayım, İZMİR,,(2002),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doktora sonrası
23. Doç.Dr. Vahap TECİM, "Bilişim Teknolojileri ve Deprem", Adapazarı'nda Deprem ve Sonrası, Edt: Yusuf Mısıroğlu,Doç.Dr.Bılal ERYILMAZ,Acar Matbaacılık, İstanbul,(2001), Syf.200-2002,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası
24. Yrd.Doç.Dr. Türker EROĞLU,Doç.Dr. Vahap TECİM,"Sakarya ve Deprem", Mir Ajans, SAKARYA,,(2000),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doktora sonrası

Başlıca Araştırma Eseri

1Başlıca Araştırma Eseri
Doç.Dr. Vahap TECİM,"Coğrafi Bilgi Sistemleri: Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi", Renk Form Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara,978-605-60047-0-4,(2008),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

Görev Aldığı Projeler

1Görev Aldığı Projeler
1. "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonları Yer Seçim Projesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Can AYDIN, İzmir Büyük Şehir Belediyesi destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Temmuz 2018 - Aralık 2019 2. "İzmirGAZ Verilerinin UAVT Standartlarına Uygun Olarak Düzenlenmesi", Hizmet Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Vahap TECİM, Münferit Proje, İzmirGAZ destekli proje, Mart 2013 - Haziran 2013 3. "İzmir Valiliği Kurumsal Özdeğerlendirme Sistemi", Hizmet Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Vahap TECİM, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Ocak 2013-Devam ediyor 4. "Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Vahap TECİM, Münferit Proje, 2009.KB.FEN.045, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Ağustos 2009 - Aralık 2011 5. "Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Vahap TECİM, Münferit Proje, 20096, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Ağustos 2009 - Aralık 2011 6. "Esnaf Bilgi Sistemi", Hizmet Projesi Koordinatörü: Ünal ERDEM, TR31/08/SK01/0227, İzmir Kalkınma Ajansı destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Temmuz 2009 - Nisan 2010 7. "Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri İle Simulasyon Tabanlı Acil Tahliye Modellerinin Uygulanması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Vahap TECİM, Doktora Tezi Projesi, 2007243, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Kasım 2007 - Kasım 2009 8. "The Development of European Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Emine Sedef AKGÜNGÖR, 106K392, TUBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Ağustos 2007 - Ağustos 2010 9. "İzmir'de Ormancılığın Etkin ve Verimli Bir Şekilde Geliştirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Sisteminin Oluşturulması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Vahap TECİM, Doktora Tezi Projesi, 200646, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Eylül 2006 - Eylül 2008 10. "DEÜ Bimer Turgutlu Sinerjik Yol Haritası Projesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr.Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Münferit Proje, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Ocak 2004 - Haziran 2004

Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri

1Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri
1. Bilişim Teknolojileri, Kitap Editörlüğü
2. IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi Kitapçığı., Kitap Editörlüğü
3. III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi Kitapçığı, Kitap Editörlüğü
4. BİLTEVT- Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım- Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi, Bildiri özeti Kitapcığı Editörlüğü
5. 3. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Bildiriler Kitabı, Bildiri özeti Kitapcığı Editörlüğü, ISBN: 978-605-60047-2-8
6. II. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi Kitapçığı, Kitap Editörlüğü
7. Yöneylem Araştırması, Kitap Editörlüğü
8. Epsilon, Dergi Editörlüğü, 1997-1998 İktisadi ve İdari Bilimler Kültür Derneği tarafından çıkartılmıştır
2Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri
1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007-
2. Ege üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006-
3. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2005-
4. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005-
5. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003-

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

1Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler
1. Online Doçentlik Sınavı, Muğla, Temmuz 2020(Doçentlik sınavı komisyon üyesi)
2. " International Symposium On Applied Geoinformatics (Isag 2019)", İstanbul, Kasım 2019(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
3. "6. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı", İstanbul, Ekim 2019(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
4. "Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi', Şanlıurfa, Eylül 2019(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
5. "International Disaster And Resilience Congress (İdrc 2019)", Eskişehir, Haziran 2019(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
6. ?11.Th International Conference, The Economies Of The Balkan And The Eastern European Contries İn The Changing World, Ebeec 2019", Bükreş, Romanya,, Mayıs 2019(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
7. Eena Conference 2019, Dubrovnik, Hırvatistan,, Nisan 2019(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
8. İzmir Uluslararası İkdisadi İdari Bilimler Kongresi, Çeşme, Aralık 2018(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
9. 5th International Management Information Systems Conferance, Ankara, Ekim 2018(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
10. Ebeec2018 Konferansı, Varşova, Polonya,, Mayıs 2018(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
11. Eena 2018 Conference, / Ljubljana, Slovenya,, Nisan 2018(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
12. Havelsan Akademi Günleri, Ankara, Aralık 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
13. Doçentlik Sözlü Sınavı Jüri Üyeliği, İstanbul, Aralık 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
14. Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, İstanbul, Kasım 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
15. Doçentlik Sözlü Sınavı Jüri Üyeliği, İstanbul, Kasım 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
16. Doçentlik Szölü Sınavı, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
17. Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
18. Doçentlik Sınavı, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
19. 4.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Ekim 2017(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
20. Ebeec 2017, Atina, Yunanistan,, Nisan 2017(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
21. Doçentlik Jüri Görevi, İstanbul, Nisan 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
22. Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, İstanbul, Mart 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
23. Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, İstanbul, Mart 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
24. Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Şubat 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
25. ?24th European Conference On Information Systems Ecıs 2016- 24.Avrupa Bilişim Sistemleri Konferansı", İstanbul, Haziran 2016(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
26. 1.Eğitici Eğitmenliği Kurs Programı, İzmir, Haziran 2016(Diğer)
27. "Nexes Workshop On Accessibility", Scheveningen/Den Haag, Hollanda,, Mayıs 2016(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
28. "The Economics Of Balkan And Eastern Europe Countries İn The Changed World (Ebeec)", SPLİT, Hırvatistan,, Mayıs 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
29. Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Mart 2016(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
30. Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Aralık 2015(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
31. Urban Planning And Architectural Desing For Sustainable Development, LECCE, İtalya,, Ekim 2015(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
32. Erzurum Ybs2015 2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015(Bilim Kurulu Üyesi olarak katılmak)
33. II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
34. II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
35. II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Ekim 2015(Workshop(Çalıştay) Yöneticisi)
36. Doçentlik Sözlü Sınavı Jüri Üyeliği, İstanbul, Eylül 2015(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
37. Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Eylül 2015(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
38. Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Eylül 2015(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
39. The Economics Of Balkan And Eastern Countries In The Changed World ", KAVALA, Yunanistan,, Mayıs 2015(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
40. Doçentlik Bilim Sınavı, İstanbul, Nisan 2015(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
41. Doçentlik Bilim Sınavı, İstanbul, Nisan 2015(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
42. İmar Hakkı Transferi, Ankara, Kasım 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
43. "Ybs.2014 Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi", İstanbul, Ekim 2014(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
44. 2. Uluslararası Deniz Turizmi Sempozyumu, İzmir, Şubat 2014(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
45. "30.Ulusal Bilişim Kurultayı", Ankara, Kasım 2013(Diğer)
46. "4. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme Enformatiği Bölümleri Toplantısı, Sakarya, Kasım 2013(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
47. Doçentlik Bilim Sınavı, İstanbul, Ekim 2013(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
48. Doçentlik Sınavı, İstanbul, Eylül 2013(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
49. Doktora Tez Sınavına Jüri Üyesi, K.K.T.C.,, Eylül 2013(Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tezi Jüri Üyesi)
50. "29 Th Urban Data Management Symposium- Udms 2013 ", Birleşik Krallık,, Mayıs 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
51. "Yönetim Bilişim Sistemleri/İşletme Enformatiği Arama" Toplantısına Çalıştay, Erzurum, Mayıs 2013(Diğer)
52. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Aralık 2012(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
53. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Ekim 2012(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
54. "Inspıre", İstanbul, Haziran 2012(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
55. Doçentlik Sınavına Jüri Üyesi Olarak Katılmak, Ankara, Haziran 2012(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
56. Uluslarası Kadın Konferansı, İzmir, Mayıs 2012(Başkan Olarak Düzenleyici)
57. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Nisan 2012(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
58. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Nisan 2012(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
59. İzmir Depreme Hazır Mı? Marmara ve Van Depremlerindeki Tecrübelerle, İzmir, Nisan 2012(Panel Moderatörlüğü)
60. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Mart 2012(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
61. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Ekim 2011(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
62. Doçentlik Bilim Sınav Komisyon Üyeliği, İstanbul, Ekim 2011(Doçentlik Sınavında JüriÜyeliği)
63. Doçentlik Bilim Sınavı Komisyon Üyeliği, İstanbul, Ekim 2011(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
64. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Nisan 2011(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
65. Deprem ve Mimarlik, İzmir, Mart 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
66. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Şubat 2011(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
67. 5. Mapınfo Kullanıcılar Konferansı, Ankara, Ekim 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
68. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Haziran 2010(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
69. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Haziran 2010(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
70. "4th Tensions Of Europe Plenary Confererenc Closing Esf Inventing Euorope" Konulu Konferans, Bulgaristan,, Haziran 2010(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
71. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Nisan 2010(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
72. Doçentlik Sınavında Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Ocak 2010(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
73. Deü 3. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Aralık 2009(Başkan Olarak Düzenleyici)
74. İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Aralık 2009(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
75. İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Aralık 2009(Başkan Olarak Düzenleyici)
76. Avrupa Bilim Vakfı-Eurores Programı Çalıştaya, İspanya,, Kasım 2009(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
77. Doçentlik Sınavına Jüri Üyeliği, K.K.T.C.,, Ekim 2009(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
78. Uluslarası Jeolojoji Igcp 521 Kolokyumu, İzmir, Ağustos 2009(Sekreter Olarak Düzenleyici)
79. Marmara Depreminin 10. Yılı: Afet Yönetimi Tecrübeleri Işığında İzmir Paneli, İzmir, Ağustos 2009(Başkan Olarak Düzenleyici)
80. Canon Forte İstanbul Semineri, İstanbul, Mayıs 2009(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
81. Deü Cbs Sempozyumu'08, İzmir, Ekim 2008(Başkan Olarak Düzenleyici)
82. Romanya -Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Ileturgutlu Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği Protokol Görüşme Toplantısı, Romanya,, Ekim 2008(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
83. 5. Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Konferans, İstanbul, Temmuz 2008(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
84. 9.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Aydın, Mayıs 2008(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
85. 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Aydın, Mayıs 2008(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
86. IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Aydın, Mayıs 2008(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
87. Bie Genel Kurulu, Fransa,, Mart 2008(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
88. İstatistik Bölümü Seminerleri, İzmir, Şubat 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
89. Nikel Madenciliği ve Turgutlu Örneği: Tehdit Mi, Fırsat Mı?, Manisa, Kasım 2007(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
90. Sektörel Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Haziran 2007(Başkan Olarak Düzenleyici)
91. Ekonomik ve Sosyal Dengelerde Esnaf ve Sanatkârın Rolü Sempozyumu, İzmir, Haziran 2007(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
92. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Proje Değerlendirme Panli, Ankara, Haziran 2007(Panelist Olma)
93. Maplnfo 2nd Users Conference, Ankara, Mayıs 2007(Davetli Konuşmacı Olma)
94. 10. Ulusal Finans Sempozyumu, Aydın, Kasım 2006(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
95. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri - Bilişim Günleri, İstanbul, Eylül 2006(Panelist Olma)
96. 2. International Conference On Business, Management And Economics, İzmir, Haziran 2006(Panel Moderatörlüğü)
97. Bilişimin Bugünü, Yarını, İzmir, Mart 2006(Panel Moderatörlüğü)
98. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilişim Haftası, İzmir, Mart 2006(Başkan Olarak Düzenleyici)
99. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri - Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2004(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
100. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri - Bilişim Günleri, İstanbul, Ekim 2004(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
101. Coğrafi Bilgi Sistemleri - Bilişim Günleri, İstanbul, Kasım 2001(Panelist Olma)
102. Coğrafi Bilgi Sistemleri - Bilişim Günleri, İstanbul, Kasım 2001(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
103. Depreme Hazırlık İlkeleri ve Otomasyon, Sakarya, Mayıs 2000(Panelist Olma)
2Çeviri Çalışmaları
1. İngilizce'den Türkçe'ye Kitap içi Bölüm Çevirisi: Çağdaş İşletme - Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Prof.Dr. Vahap TECİM, Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN, Yrd.Doç.Dr. Gökhan ACAR, Prof.Dr. Ömer Farok İŞCAN, Yrd.Doç.Dr. İ. Efe EFEOĞLU, Prof.Dr. Hilmi Bahadır AKIN, Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA, Doç.Dr. Hilmi YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr. Özgül ENGİN,, 2013
2. İngilizce'den Türkçe'ye Kitap içi Bölüm Çevirisi: Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme - Enformasyon Teknolojisi Altyapısı ve Gelişmekte Olan Teknolojiler, Prof.Dr. Vahap TECİM, Prof.Dr. Uğur YOZGAT, Prof.Dr. Adem ÖĞÜT, Doç.Dr. Tunçhan CURA, Yrd.Doç.Dr. Ayşe YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.F. Oben ÜRÜ, Yrd.Doç.Dr. Fehmi Volkan AKYÖN, Yrd.Doç.Dr. İbrahim EDİN, Yrd.Doç.Dr. İlknur KUMKALE, Yrd.Doç.Dr. Özlem OKTALÖmü,, 2011
3. İngilizce'den Türkçe'ye Kitap içi Bölüm Çevirisi: Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme - Enformasyon Sistemleri Kurma, Prof.Dr. Vahap TECİM, Prof.Dr. Uğur YOZGAT, Prof.Dr. Adem ÖĞÜT, Doç.Dr. Tunçhan CURA, Yrd.Doç.Dr. Ayşe YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.F. Oben ÜRÜ, Yrd.Doç.Dr. Fehmi Volkan AKYÖN, Yrd.Doç.Dr. İbrahim EDİN, Yrd.Doç.Dr. İlknur KUMKALE, Yrd.Doç.Dr. Özlem OKTALÖmü,, 2011
3Güncel Yayınlarda (Gazete,Dergi, Blog vb.) Yazarlık /Danışmanlık/Editörlük
1. Bir Kuranın Ardından, 2001, "Yeni Sakarya Gazetesi"
2. Türkiye’de İlk Defa Sakarya’da: E-Yönetim, 16/08/2001, "Dünya Gazetesi"
4CD / DVD / VCD vb. Kayıt Ortamlarında Yayın / Performans
1. İnteraktif Andaç: DEÜ İİBF Mezunları,2007, DEÜ
2. İnteraktif Andaç: DEÜ İİBF Mezunları,2006, DEÜ Bilgi İşlem
3. İnteraktif Andaç: DEÜ İİBF Mezunları,2005, DEÜ Bilgi İşlem
4. Depremin Ardından Sakarya: 17 Ağustos 1999'dan 2001'e,2001, Sakarya Valiliği
5Kazanılan Ödül Bilgileri
1. "Takdirname", Cahit KIRAÇ, Onur Ödülü, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2010
2. "YÖK Bursu", YÖK, Başarı Ödülü, Yurtdışı Eğitim Desteği, Resmi Ödül, Uluslararası Düzeyde Ödül, Öğrencilikte Ödül, Bireysel Ödül, 1991
6Üye olunan Mesleki Bilimsel Sanatsal Kuruluşlar
1. Canadian Operational Research Society, Kanada Yöneylem Araştırması Derneği, 1990
2. The Journal of Operational Research Society (İngiltere), 1990
3. Türkiye Yöneylem Araştırması Derneği, 1990
4. Türkiye Bilişim Derneği, 1990
5. İzmir Özel Türk Koleji Mezunlar Derneği, 1990
6. DEÜ İİBF Mezunlar Derneği, 1990
7. İzmir Afet Derneği, 1990