UZAKTAN EĞİTİM

Zamana ve mekana bağlı olmadan internet üzerinden verilen eğitim sisteminin genel bir ifadesidi.

Mektupla başlayıp televizyon le devam eden uzaktan öğretim mantığı teknolojinin ilerlemesi ile 10 yıldan fazla bir süredir internet üzerinden bilgisayarlar kullanılarak verilmeye başlanmıştır.

Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve eğitmenin fiziksel olarak bir araya gelme zorunluluğu olmaksızın her türlü bilgisayar teknolojilerini (bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonu vb) kullanarak tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Neden Uzaktan Eğitim?

Eğitimde fırsat eğitliği yanında teknolojinin eğitime sağladığı avantajları sunan bir sistemdir.

Zaman ve mekandan bağımsız, coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldıran bir sistem olan Uzaktan Eğitim sistemi, gelişmiş teknolojik araçlarla ders işleme imkanı sağlar, Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar, Fiziksel engelli öğrenciler yanında, farklı nedenlerle eğitimin verildiği gerçek ortama gelme sıkıntısı olanlara eğitim olanağı sağlayan bir sistemleri.

Uzaktan Eğitim Bir Şanstır

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

Uzaktan eğitimin 2 ana unsuru olduğu söylenebilir

  • Öğrenim yönetim Sistemi: Bir uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, dokümantasyon ve raporlaştırma işlemlerini, eğitimci-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasına ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan; genellikle web üzerinden servis sunan bilgisayar yazılımıdır.
  • Sanal Sınıf: Çevrimiçi ortamda öğrenci ve eğitmenlerin interaktif olarak biraraya geldiği çevrimiçi öğrenme sistemidir.

Uzaktan Eğitim Eğitim Modelleri

Teknolojinin gücü kullanılarak verilmek istenen bilginn öğrenciye hızlı, etkin ve doğru bir aktarılmasını sağlamaktadır.

Uzaktan Eğitim 2 farklı şekilde verilebilir: Senkron ve Asenkron

  • Senkron Eğitim: Eş zamanlı anlamına gelen senkron eğitimde, eğitmen ve öğrencinin aynı anda internet vasıtasıyla etkileşime girmesidir. Sanan ortamda yüzyüze eğitim olarak da ifade edilebilir.
  • Asenkron Eğitim: Eş zamanlı olmayan, önceden hazırlanmış eğitim videoları ve diğer materyalleri kullanarak verilen eğitimdir. Zaman ve mekana bağlı olmadan eğitim platformlarına erişip kullanmayı amaçlamaktadır.